Moderna museet får jättedonation

Skeppsholmen En enorm samling på runt 1 300 verk av konstnären Hilma af Klint samt 10 000 sidor av hennes dagboksanteckningar har nyligen skänkts till Moderna museet. Donationen görs av den stiftelse som fram till nu innehaft hennes konst.

Konstnären Hilma af Klint (1862–1944) började inspirerad av studier i spiritism redan 1907 att måla abstrakta tavlor, alltså flera år innan den ryske konstnären Kandinsky som annars ofta anses vara det abstrakta måleriets grundare.