Modiga Amena prisad för sitt arbete med äldre

Amena Mahaboob, undersköterska, och Ingrid Olsson, boende, känner varandra väl.
Amena Mahaboob, undersköterska, och Ingrid Olsson, boende, känner varandra väl.
"Det är jättefin personal, ni är aldrig sura", säger Ingrid Olsson till Amena Mahaboob.
"Det är jättefin personal, ni är aldrig sura", säger Ingrid Olsson till Amena Mahaboob.
 Ingrid Olsson, Amena Mahabo, Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto.
Ingrid Olsson, Amena Mahabo, Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto.
Hon är lugn och utstrålar trygghet – och hon värnar alltid om de äldres integritet. Därför har Vårbergsbon Amena Mahaboob fått Etikpriset för sitt arbete som undersköterska på Sätra vård- och omsorgsboende.

När Amena Mahaboob slår sig ner för att prata med Ingrid Olsson tar hon hennes hand och kramar den lätt. Ingrid kramar tillbaka, och sedan sitter de så medan de pratas vid. Amena är undersköterska och Ingrid en av de 112 äldre som bor på Sätra vård- och omsorgsboende. Att tycker om varandra går inte att ta miste på.

– Personalen här är jättefin. Ni är alla så trevliga och blir aldrig sura. Och det säger jag inte bara för att du sitter här bredvid mig, säger Ingrid och puffar Amena skämtsamt på armen.

Amena Mahaboob skrattar gott. Hon blir förstås glad åt berömmet. Och just denna dag har hon också anledning att vara stolt. Hon har just tagit emot Omvårdnadsinstitutets Etikpris. Det är ett landsomfattande pris som delas ut för första gången i år, till någon som arbetar inom vård och omsorg av äldre.

Hon fick priset för att hennes värme och lugn gör de demenssjuka personerna trygga och för att hon alltid sätter deras behov och integritet i första rummet. En lika viktig orsak var att hon har modet att säga ifrån när arbetskamrater handlat fel, och att hon gör det på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

– Jag kan inte förklara hur glad och lycklig jag är över priset. Att arbeta med personer med demens är en utmaning som jag älskar. När de som bor här känner sig trygga är det allt för mig, säger Amena.

Den här dagen är hon ledig, för att kunna fira. Annars börjar hon jobba klockan 7, med att ta emot en rapport från nattpersonalen.

– Sedan går jag runt hos alla på min avdelning och kollar hur de mår. En del behöver också hjälp, med att äta frukost, duscha, klä på sig och annat. Sedan planerar vi aktiviteter för de äldre, det är jätteviktigt, säger Amena.

Ingrid Olsson var med när Amena Mahaboob fick Etikpriset av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto från Omvårdnadsinstitutet. 

Amena Mahaboob, som bor i Vårberg, har  jobbat inom äldreomsorgen i Skärholmens stadsdel i 25 år. Sedan många år finns hon här, på Sätra vård- och omsorgsboende, för äldre med demenssjukdomar. Här handleder hon sina kolleger i fyra viktiga hörnstenar: kommunikation, lagarbete, att tänka på de anhöriga och symptomkontroll (det vill säga göra allt för att minska de äldres oro på annat sätt än med medicin).

Hon har också hand om Reflektionen, ett återkommande möte för personalen.

– Då får alla berätta om svåra situationer som har uppstått, till exempel vid duschning och matning. Sedan söker vi lösningen tillsammans, berättar Amena.

Det var Kristina Närhi, kvalitetssamordnare på boendet, som nominerade Amena Mahaboob till priset.

– Framför allt nominerade jag henne för hennes lugna sätt, det är otroligt viktigt när man arbetar med demenssjuka. Hon vågar också säga till kolleger som har ett sämre bemötande. Det är modigt, och jätteviktigt, man måste våga tala om brister. Hon drar sig heller aldrig för att be om hjälp i knepiga situationer, säger Kristina Närhi.

Fakta

Detta är Etikpriset

*Etikpriset är Omvårdnadsinstitutets  nyinstiftade pris för personer som arbetar inom vård och omsorg av äldre.

*De nominerade ska ”dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt pedagogiskt och inkännande sätt, i förhållande till chefer och kollegor, ha värnat den äldre personens värdighet och självbestämmande”.

*20 personer från hela Sverige nominerades. Amena Mahaboob delar priset med Lotta Burenius, utveckingsledare på TemaBo, som var Stockholms första äldreombudsman.

*Priset är på 5 000 kronor och ett diplom.

*Omvårdnadsinstitutet bildades 2009, av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. De instiftade priset till minne av sina föräldrar som fått mycket vård och omsorg som äldre, och med tanke på all fin personal de mött inom äldreomsorgen.

Källa: Omvårdnadsinstitutet