Här ska nya modulbostäder sättas upp i Barkarby

Modulhus byggs i gamla Barkarby.
Det är i gamla Barkarby som de tillfälliga bostäderna sätts upp.
Ungdomar, studenter och nyanlända är tänkta att hyra lägenheterna som byggs i området. Det tillfälliga bostäderna har beviljats och lägenheterna kan stå redo för inflyttning redan i september.
– Alla tillstånd är nu klara, säger Alexander Rajsic, Järfälla kommun.

Just nu läggs grunden för tillfälliga boenden i Barkarby, vid busstationen ut mot Spånga. Det stora trycket på lägenheter med rimliga hyror för instegsgrupper, som studenter, unga och nyanlända, har gjort att kommunen tagit denna tillfälliga bostadslösning.

– En sammanvägning av fler faktor har gjort att vi tagit det här beslutet, säger Alexander Rajsic, avdelningschef på kommunstyrelseförvaltningen i Järfälla.

Byggprocessen kvar

På platsen finns det möjlighet till 88 lägenheter på 27,5 kvm vardera, skriver kommunen på sin hemsida.

Alla tillstånd är nu klara och beviljade. Målet är att lägenheterna ska vara klara i september eller oktober i år. Det är nu byggbolagets arbete som styr om arbetet håller tidsplanen, enligt Alexander Rajsic.

Tidsbegränsade hyresrätter

Eftersom kommunen enbart fått ett tidsbegränsat bygglov måste bostäderna som byggs vara lätta att ta bort när det tidsbegränsade lovet är över. Det bygglovet gäller först i tio år, med möjlighet till förlängning på ytterligare fem år.

– De som hyr lägenheterna hoppas vi har möjlighet att ta ytterligare steg i bostadsmarknaden när de tillfälliga boendena ska tas ner. Man får exempelvis stå kvar i bostadskön när man bor i tillfälliga bostäder, säger Alexander Rajsic.

Varför fick ni inget permanent bygglov på platsen?

– Den här platsen var inte detaljplanerad i det här syftet. Men platsen uppfyller de önskemål vi hade när vi letade efter plats. Det finns till exempel redan infrastruktur, vatten och avlopp i närheten samt bra kommunikationer.

Modulbostäderna är byggda i block. De byggs i fabrik och sätts upp och tas ner snabbt vid behov. Modulbostäder har blivit ett vanligare, tillfälligt alternativ för att lösa bostadskrisen i flera delar av Stockholm.