Modulbostäderna splittrar Haningeborna

Doris Andersson i Vendelsömalm är granne till de planerade modulbostäderna längs Tyrestavägen och har protesterat mot planerna. ”Jag tycker det är odemokratiskt hanterat från första början”, säger hon. Sean Cheragi bor precis intill ängen i södra Jordbro där det planeras för 64 modulbostäder.  ”De är människor, precis som du och jag, det är klart att de måste ha bostad”, säger han.
Doris Andersson i Vendelsömalm är granne till de planerade modulbostäderna längs Tyrestavägen och har protesterat mot planerna. ”Jag tycker det är odemokratiskt hanterat från första början”, säger hon. Sean Cheragi bor precis intill ängen i södra Jordbro där det planeras för 64 modulbostäder. ”De är människor, precis som du och jag, det är klart att de måste ha bostad”, säger han.
De 368 planerade modulbostäderna väcker känslor i Haninge. I Jordbro välkomnas modulbostäderna – i Vendelsö­malm känner sig grannar överkörda.
Fakta

Så fördelas flyktingar

Stockholms län ska ta emot och ordna boende åt 7 000–9 000 nyanlända med uppehållstillstånd.

Stockholms stad tar emot flest, 3 460, följt av Nacka på 469, Huddinge 417, Solna 385 och Haninge 359.Saken regleras enligt den nya bosättningslagen.

2014 ordnade Haninge inte bostad till en enda nyanländ, 2015 ordnade man boende till 20. Vid slutet av oktober hade Haninge hittills i år ordnat bostäder åt 122 nyanlända. När vi summerar 2016 väntas man ha kunnat ordna bostad till strax över 200. Kravet från Migrationsverket för 2016 är 253.

Källa: Regeringen, länsstyrelsen, Haninge kommun

Haninge måste ordna boende åt 359 -nyanlända med uppehållstillstånd 2017. Men kommunen har inte lyckas ordna fram tillräckligt med ordinarie bostäder  och alternativet att köpa in bostadsrätter finns det inget politiskt investeringsbeslut för.

Återstår att bygga 368 modulbostäder (för att fylla framtida behov). Ett alternativ kommunledningen så sent som i september ville skrota.

Bostäderna ska byggas på kommunal mark och stå i 10–15 år genom tillfälligt bygglov. För att undvika större flyktingkvarter vill Haninge placera modulbostäderna på tio platser. Till exempel blir det 64 på ängen i södra Jordbro, men bara 12 på en grusplan i Vendelsö. 35 miljoner kronor investerar kommunen per år den aktuella tiden.

Just ängen längs Södra Jordbro-vägen är en populär plats för hundägare. Busschauffören Sean Cheragi ,52, bor precis intill och är en av alla hundägare som är ute när Mitt i besöker platsen. Han tycker det är självklart att Haninge ska hjälpa de nyanlända.

– Det är synd för miljön att det byggs moduler här men alla människor har rätt till bostad. Och det här är Jordbro, här finns 40–45 olika nationaliteter. Vi kommer inte ens att märka när de nyanlända flyttar hit. Jag är bara glad att fler flyttar hit, säger han.

I lokalpolitiken har det funnits ett brett stöd för modulbostäderna. Enigheten gör sannolikt att ännu fler modulbostäder kan byggas vid behov.

Oppositionspartiet Moderaterna säger dock nej till mottagningen, och det är Sean Cheragi kritisk till.

– Jag tycker det är ful politik att säga nej. Det här är människor, som du och jag, som behöver boende. Om två år kommer man inte att se någon skillnad på M och SD i politiken, säger han.

Haningemoderaternas flygbladskampanj, där man uppmanat till protester, har blivit omtalad. Efter två veckor hade omkring 350 formella klagomål kommit in till kommunen. Överlägset flest kommer från Vendelsö och Vendelsömalm, där 92 modulbostäder planeras på fyra olika platser.

Bland de protesterande finns pensionerade läraren Doris Andersson, 71. Hon har bott längs Tyrestavägen i Vendelsömalm sedan kvarteret byggdes 1970. På gräsplätten intill huset planeras nu för 32 modulbostäder.

– Vi valde att flytta hit på grund av grönområdet, som inte skulle få bebyggas. Nu ska det plötsligt slängas upp modulhus, på en mark som är inte är detaljplanerad, säger Doris Andersson.

Det är inte första gången kommunen stöter på motstånd i just Vendelsö-området.

2013 stoppade grannar ett psykiatriboende från att återuppbyggas vid Haga-Lyckebyskolan. Och i februari i år backade kommunen –  efter massiva protester – från att bygga ett större boende för ensamkommande vid Vendelsö-malmsskolan.

Det återstår att se vilken betydelse protesterna i Vendelsöområdet får. Förutom överklagandena ska länsstyrelsen ge sin syn innan det blir grönt ljus. Under första halvåret 2017 hoppas kommunledningen att ett antal av -modulbyggena kommit igång.

– Geografiskt är det en tydlig tyngdpunkt på protestmejlen från Vendelsö och Norrby, man skriver att de ny-anlända kan bo i Jordbro eller Tungelsta i stället. Men jag upplever att ett antal av dem, efter att de fått svar från mig, har en lite annorlunda ton och visar förståelse i nästa mejl, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

modulboende


Haninges krav på regeringen: Förenkla processen

Fler bostäder för ensamkommande och nyanlända kan behövas de närmaste åren i Haninge. Men de nya reglerna får Haninge kommun att ställa krav på regeringen.

Alla barn som fyller 18 nästa år ska genomgå nya bedömningar. För Haninge gäller det cirka 90 unga där cirka 48 klarar eget boende och därför ska erbjudas bostad nästkommande år. Enligt kommundirektören bedöms Haninge också, i dagsläget, få en anvisningssiffra på 300 nyanlända 2018.

I ett brev till bostadsminister Peter Eriksson (MP) och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) trycker därför Haninges styrande samarbetskoalition (S, MP och C) samt L och KD på för förenklade bygglovsregler.

– Vi kritiserar riksdag och regering, de måste snabba på arbetet med att förenkla bygglovsprocessen. Framförallt göra undantag från vissa regler. Ett sådant arbete pågår ju, men vi vill understryka att de snabbar på. De här förändringarna behöver komma på plats, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Dessutom riskerar Haninges kostnad för försörjningsstöd att öka då etableringsersättningen inte alltid räcker till hyra, mat och andra levnadsomkostnader, skriver politikerna i brevet.

”Därför är det av största vikt att i detta hänseende komma till rätta med nivån på etableringsersättningen”, skriver Haningepolitikerna.

Etableringsersättningen kan max bli cirka 6 610 kronor i månaden i två år, bostadsersättningen som mest 3 900 kronor i månaden. Haninges försörjningsstöd  för  de nyanlända i de 368 modulerna väntas ligga på fem miljoner  årligen.

Läs mer om Haninge:

Möt Micke 39 – en typisk Haningebo

Ett levande museum i Vega

Omstritt rederi får grönt ljus