ANNONS

Modulbostäderna i Tungelsta läggs på is

De planerade modulbostäderna i Tungelsta läggs på is.
De planerade modulbostäderna i Tungelsta läggs på is.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Det ser inte ut att bli några modulbostäder på Hammarbovägens grusplan i Tungelsta.
Det ser inte ut att bli några modulbostäder på Hammarbovägens grusplan i Tungelsta.
Haninge kommun skjuter fram byggandet av de 60 modulbostäderna i Vendelsömalm till våren 2019. Samtidigt läggs nu de 50 modulbostäderna i Tungelsta på is. "Vi klarar av åtagandena från Migrationsverket ändå", säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.
ANNONS

I Tungelsta skulle ett av Haninge kommuns största modulhuskvarter inom bostadsplanen för nyanlända hamna.

50 modulbostäder skulle byggas på Hammarbovägens grusplan – men nu läggs planerna på is.

– Det har inte kommit in något bygglov i Tungelsta. Vi klarar av åtagandena från Migrationsverket utan de bostäderna, säger Göran Svensson.

Modulhusplanen i Haninge kommun har försenats kraftigt, och efter att flyktingtrycket minskat har kommunen även prioriterat ned vissa av flyktingkvarteren.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) har dock sagt att de försenade modulbostäderna i Jordbro börjar byggas i höst.

Det finns färdiga handlingar och bygglovshandlingar för Tyrestavägen/Brandbergsledens modulhus

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, om de planerade modulhusen

Nu säger han även att alla modulbostäderna i Vendelsömalm – totalt 60 till antalet – väntas börja byggas och i bästa fall vara klara våren 2019.

ANNONS

Vid Tyrestavägen/Brandbergsleden ska 30 bostäder byggas. De anvisas enbart till ungdomar, och inte för mottagningen av nyanlända.

– Det finns färdiga handlingar och bygglovshandlingar, och de kan börja byggas och vara klara våren 2019, säger Göran Svensson.

Vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen ska också 30 bostäder byggas. I detta fall för boendeplanen för nyanlända.

Här missade Haninge kommun att ge en grupp grannar klagorätt, och processen fick tas om.

– Vi får ta nytt beslut eftersom alla sakägare måste vara hörda innan man fattar bygglovsbeslutet. Men vi ska ha nått alla nu, säger Göran Svensson, som tror att även dessa bostäder är klara till våren.

Fakta

Modulbostäder som byggs enligt plan

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i Haninges modulbostadsplan som hittills är byggt.

Jordbro, två områden: Blockstensvägen/Lerstensvägen: 54 bostäder. Skulle byggas senast i vår och då bli det andra modulbostadsområdet i Haninge. Ängen vid Södra Jordbrovägen/Jordbro gravfälts och Gullringskärrets parkering: Cirka 65 bostäder. Projektet är senarelagt till tidigast 2019.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Skulle enligt planerna byggas våren 2018, men väntas nu börja byggas hösten 2018. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder, byggs enbart för ungdomar och inte för nyanlända inom mottagningen. Skulle enligt planerna börja byggas våren 2018, men väntas nu börja byggas hösten 2018.

Tungelsta: Hammarbovägens grusplan. Cirka 50 bostäder. Skulle enligt planeringen börja byggas i vår, men projektet har prioriterats ned i takt med att flyktingtrycket minskat. Har nu en oklar tidsplan.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden