Moduler blir hem åt flyktingar

Salems kommun ska bygga modulbostäder åt flyktingar nästa år.

– Det är en svår situation. Och det här är ett sätt att lösa det, säger kommunens fastighetschef Joel Cialec.

I år tar Salems kommun enligt avtalet med Migrationsverket emot 21 personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

– Jag räknar med att det blir en ökning 2016, men har svårt att bedöma hur stor den blir, säger socialchefen Christina Häckner.

För att få fram bostäder åt flyktingarna har kommunen beslutat att bygga modulbostäder. I dem ska fem trerumslägenheter finnas och fem ettor. 25 personer ska kunna bo i bostäderna, är det tänkt.

– Modulbostäderna ger flexibilitet samtidigt som de har hög standard. Behöver vi dem inte för flyktingmottagande längre skulle de kunna användas för till exempel förskoleverksamhet, säger planeringsstrategen Jan Lorichs.

Nyligen beslutade länsstyrelsen att stödja Salems kommun med 1,2 miljoner kronor. Och nu tittar kommunen på tre tänkbara platser för placering, samtliga i kommundelen Salem.

– Pengarna från länsstyrelsen går till markarbeten och för att dra in vatten, telefon och annat, säger fastighetschef Joel Cialec.

Fastighetschefen tror att kommunen kommer att hyra bostäderna av företaget som levererar dem. Personerna som fått permanent uppehållstillstånd betalar i sin tur hyra till Salems kommun, vilket enligt tidningens beräkningar skulle kunna hamna på strax över 3 000 kronor per person och månad.

Salems kommun har också erbjudit sig att hjälpa till att ta emot asylsökande i tillfälliga boenden med anledning av att många flyktingar nu kommer till Sverige. Fram till den 15 januari erbjuder kommunen en del av Säby sim- och sporthall. Kommunen ska också utreda om någon lokal kan vara aktuell efter 15 januari.