ANNONS

Moduler för flyktingar överklagas till Förvaltningsrätten

En Solnabo har överklagat stadens beslut till Förvaltningsrätten.
En Solnabo har överklagat stadens beslut till Förvaltningsrätten.
Stadens beslut att bygga 125 moduler för flyktingar i Huvudsta är sedan tidigare JO-anmält.

Nu har förfarandet även överklagats till Förvaltningsrätten av en Solnabo.
ANNONS

Överklagandet till Förvaltningsrätten skickades in den 16 maj.

I överklagan skriver Solnabon att kommunfullmäktige fattat beslutet om modulerna på otillräcklig grund, och att man åsidosatt plan- och bygglagen.

Personen menar att beslutsunderlaget, tre sidor varav en sida är försättsblad, är bristfälligt, och att det inte framgår vilka andra alternativa lösningar som utretts och varför dessa avslagits.

Hen menar vidare att beslutet är av sådan omfattning att det borde innebära en förändring av detaljplanen för området, enligt plan- och bygglagen. Byggplanerna borde ha handlagts med samrådsförfarande, så att Solnaborna skulle få yttra sig om planerna, menar personen.

Den som överklagat yrkar på att beslutet upphävs och att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska kunna fatta ett nytt beslut med tillräckligt underlag, där också alternativa förslag ingår.

Personen yrkar också på inhibition av ärendet, det vill säga att kommunen tillfälligt låter ärendet vila tills att Förvaltningsrätten prövat överklagan.

Enligt källor till Lokaltidningen Mitt i är överklagan bara den första av flera som kommer att skickas in till rätten. Tidsfristen för att överklaga löper ut tre veckor från den 29 april då protokollet från kommunfullmäktige anslogs.

Lokaltidningen Mitt i söker ansvarig tjänsteman på Solna stad.

ANNONS