Moduler ska lätta på bostadsbristen

Värmdö kommun jobbar på flera spår för att få fram tillfälliga ungdomsbo­städer. Kyrkans mark i Hästhagen är ett. Kommunens ”förskoletomt” i Charlottendal ett annat.

Frågan om ungdomsbostäder har varit het i flera ungdomsting och ungdomsparlament. I ett försök att visa att man bryr sig om vad ungdomarna tycker gav politikerna förra året tjänstemännen i uppdrag att hitta mark till ungdomsbostäder.

I februari bestämde politikerna att kyrkans mark i Hästhagen lämpar sig för att sätta upp tillfälliga moduler till ungdomar. Men först för två veckor sedan skickades en förfrågan ut och kyrkans företrädare har ännu inte gett något besked.

I förra veckan beslutade politikerna även att tillfälliga ungdomsbostäder ska bygg­as på kommunens outnyttja­de förskoletomt i Charlotten­dal. Bygglovet ska gälla i tre år för att eventuellt kunna bygga förskola där senare.

Men planerna på att smälla upp tillfälliga moduler ifrågasätts från flera håll. Bertil Adolfsson, byggchef på Värmdö bostäder, är rädd att det blir dyrt i längden och undrar hur politikerna egentligen tänkt.

– Varför vill de inte ta fram permanenta bostäder till unga? Vi har ju lämnat in flera förslag på hur man ska få fram billiga permanenta hyresrätter för unga, men de har antingen diskvalifi­cerats eller så prioriteras de inte. Långsiktigt blir det dyrt med tillfälliga bostäder.

Peter Frej (M), ordförande­ i samhällsbyggnadsnämnd­en säger att man vill bygga tillfälliga bostäder för att det ska gå snabbt och för att det ska vara billigt att bo i.

– Värmdö bostäders förslag har varit olämpliga. Nu jobbar vi på de här två spåren. Om det är möjligt vill vi bygga tillfälliga hyresrätter både i Hästhagen och i Charlottendal, säger han.

Charlottendal är dock in­te oproblematiskt. Kommunen köpte marken av JM för en krona för tio år sedan i utbyte mot att bostadsbolaget­ fick bygga i Charlottendal. Enligt kontraktet skulle marken användas till en förskola – men så har inte skett.

Nu, när Värmdös politiker i stället bestämt att det ska bli bostäder, granskar JM kontraktet.

– Vi tittar på det, meddelar Tomas Hedenius, pressansvarig på JM.

Fakta

Detta har hänt

I början av 2010 tog Värm- dö bostäder fram för­slag på var nära 1 000 hyresrätter,­ däribland permanen­ta bo­städer för unga, kan byggas­ i Gustavsberg. Men de beslu­tande politikerna förpassa­de det stora flertalet av förslagen till papperskorgen.

Vad gäller bostäder för unga väntar Värmdö bostäder på bygglov för 18 permanenta ungdomslägenheter i Hästhagen.