Modulhus debatterades i fullmäktige

De planerade modulhusen i Stockholm debatterades vid senaste mötet i kommunfullmäktige. Dennis Wedin (M) frågade Karin Wanngård (S) varför informationen om husen varit så dålig och om vem som egentligen har det politiska ansvaret för frågan.

Lokaltidningen Mitt i Spånga har tidigare skrivit om det planerade modulhuset för flyktingar med uppehållstillstånd i Sundby. Förra veckan debatterade Dennis Wedin (M), som bland annat är ledamot i stadsdelsnämnden, frågan med Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

Karin Wanngård sa att det är hon som har det politiska ansvaret för frågan. Hon sa också att majoriteten informerat opposition och stadsdelsnämnder i mitten av mars och att de tilltänkta platserna då blev offentliga via medier. Därefter har staden informerat och kommer att informera invånarna, enligt Karin Wanngård.

Dennis Wedin invände att informationen inte alls varit bra, och tog de möten som varit i Spånga som exempel. Enligt Dennis Wedin har den politiska majoriteten inte tagit sitt ansvar vid den typen av möten och han efterlyste tydliga planer för kommande information.

Karin Wanngård hävdade återigen att informationen varit bra.

– Vi svarar på alla frågor vi får, vi är ytterst tillgängliga och vi har informerat i ett tidigt skede.

Dennis Wedin kallade då Karin Wanngård för verklighetsfrånvänd och ansåg att processen skötts så dåligt att den riskerar att försämra integrationen av de personer som ska bo i modulhusen.

– Har ni dragit några slutsatser av de starka reaktioner som varit och återkommer ni med en tydlig planering framåt? frågade han Karin Wanngård.

Hon svarade att oppositionen nyligen fått information och att hon förutsatte att partiföreträdarna spred informationen vidare i sina partier.

– När det gäller tillgängligheten är det självklart så att vi alltid kan bli bättre. Det vore så fantastiskt bra om vi alla vore 100 procent fläckfria. Men när det gäller just modulhusen så har vi valt att informera innan de tillfälliga byggloven fattats beslut om. Alltså i ett tidigare skede än staden någonsin gjort tidigare. Och ja: här behöver vi kraftansamla och jag räknar med Moderaterna.