Här kan modulhus för nyanlända byggas

Nya förslaget: modulbostäder för flyktingar mellan värmeverket och Hässelby kapell.
Nya förslaget: modulbostäder för flyktingar mellan värmeverket och Hässelby kapell.
Nästa vecka börjar Stockholms stad markundersökningar för att se om det går att bygga modulbostäder för flyktingar mellan Hässelby värmeverk och Hässelby kapell.

Nu har staden pekat ut ytterligare en plats som kan bli aktuell för modulhus för flyktingar – mellan Hässelby värmeverk och kyrkogården, längs Fyrspannsgatan.

– Nästa vecka planerar vi att göra markundersökningar för att se hur markens beskaffenhet ser ut, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för nya bostäder för nyanlända.

Modulhus Hässelby karta

Hur många hus och lägenheter som kan bli aktuella på platsen är ännu inte bestämt.

– När vi vet vilka förutsättningar som finns så tittar man på hur man kan bygga, det kanske blir cirka 50 lägenheter, säger Anna Mölgård.

Målgruppen: familjer med uppehållstillstånd

Målgruppen är nyanlända familjer som fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Det handlar om tillfälliga bostäder och bygglov söks för fem år.

Sedan tidigare har staden beslutat om ett tillfälligt bygglov för modulhus i Grimsta. Bygglovet är överklagat till mark- och miljödomstolen.

– Domstolen har inte tagit ställning än, säger Anna Mölgård.