Modulhus för flyktingar byggs i Huvudsta

Delar av Stenbackaskolan rivs för att ge plats åt nya flyktingmoduler.
Delar av Stenbackaskolan rivs för att ge plats åt nya flyktingmoduler.
Nu är Solnas plan för hur man ska ordna bostäder åt flyktingar klar.

Delar av Stenbackaskolan rivs och bebyggs med uppemot 125 modullägenheter.

Signalisten bidrar även med 20 hyresrätter och några av stadens evakueringslägenheter tas i bruk.

Under 2016 ska Solna stad ta emot 268 nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Enligt den nya anvisningslagen som gäller från den 1 mars ska Solna även förse dessa med bostäder.

Men med en skriande bostadsbrist och över en halv miljon i bostadskö har det sett mörkt ut. Nu tror sig dock Solna stad ha löst boendefrågan för i år.

I en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslås att Stenbackaskolan rivs. På skolans gamla grund uppförs i stället mellan 100-125 modulbostäder. Modulerna uppförs med tillfälligt bygglov på fem år.

– De är cirka 23 kvadratmeterstora. Vi kommer säkerligen behöva ta i anspråk delar av skolgården också, säger Anders Offerlind, tillförordnad stadsdirektör.

Hur många som ska bo i varje modul är inte bestämt.

I tjänsteskrivelsen slås också fast att det mest fördelaktiga för staden vore att köpa modulerna – en kostnad på cirka 50 miljoner kronor. När modulerna inte längre behövs kan de säljas, skriver man.

De delar av Stenbackaskolan som idag inhyser Migrationsverkets evakueringsboende blir dock kvar.

– Gymnastiksalen och matsalen kommer inte att rivas. Vi ser för bäst att spara de tills vidare, säger Anders Offerlind.

Att bygga om hela skolan till flyktingbostäder var aldrig aktuellt.

– Det skulle bli för komplicerat att göra bostäder av allt. Det har funkat för folk att bo där under en övergångsperiod, men det är egentligen bara ren övernattning, säger Anders Offerlind.

Att bygga bostäder i den nu nedlagda Bagartorpsskolan, som det ryktats om, är dock inte aktuellt, menar han.

Utöver modulerna har staden fått 20 hyresrätter av den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten till sitt förfogande och fem stycken från den privata hyresvärden Wåhlins.

Man kommer även att använda ett fåtal lägenheter som socialförvaltningen tackat nej till.

Staden har även några lokaler som kan användas som bostad i form av korridorboende.

Några av lokalerna som tas i anspråk används idag som evakueringslägenheter under stambyten och renoveringar.

– Då får man i stället bo kvar i sin vanliga lägenhet vid stambyte, säger Anders Offerlind.

Man kommer även skapa bostäder i en av stadens lokaler på Hagavägen i Haga norra.

När Lokaltidningen Mitt i Solna i höstas skrev om att flyktingar fick förtur till lägenheter hos Signalisten väckte det starka reaktioner. Även nu räknar man med att folk har åsikter om de lösningar man valt.

– Anvisningslagen innebär ju att vi är tvungna att ta emot de här personerna. Det är vårt uppdrag från staten att vi ska fixa boende åt de här 268 personerna, säger Anders Offerlind.