Modulhus i Beckomberga stoppas

Länsstyrelsen har beslutat att tillfälligt stoppa det planerade bygget av 9 modulhus i Beckomberga.

Det har gjorts flera överklaganden mot de planerade modulhusen för nyanlända i Beckomberga. Nu har bygget stoppats tillfälligt.

– Normalt när man får ett bygglov, kan man börja bygga direkt, även om det överklagas. Men nu har vi tagit ett inhibitionsbeslut, som innebär att bygglovet inte gäller tills dess att vi fattat slutgiltigt beslut, säger Sara Beckman, enhetschef på överklagandeenheten på länsstyrelsen.

Det innebär att bygget är stoppat fram till en slutlig prövning av det tidsbegränsade bygglovet. Frågan som länsstyrelsen behöver titta närmare på är markförhållandena på platsen där Stockholms stad har planerat för modulhusen.

– Vi behöver mer information om hur man ska kunna bygga på marken, eftersom det är sankmark, säger Sara Beckman.

Om det krävs allt för omfattande markarbeten för att kunna bygga modulhusen kan det ha stor betydelse för möjligheten att få tidsbegränsat bygglov. Det stod klart efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen, som handlade om bygget av studentbostäder i Göteborg.

– I den domen kom Mark- och miljööverdomstolen fram till att det inte var ekonomiskt försvarbart att ge ett tillfälligt bygglov, eftersom det fick så stora ekonomiska konsekvenser när man var tvungen att göra så omfattande markarbeten, säger Sara Beckman.

Enligt Sara Beckman kommer ett slutgiltigt beslut inte att dröja allt för länge. Byggherrarna har fram till 28:e september på sig att komma in med kompletterande information till länsstyrelsen.

– Det handlar om ett par månader, max. Vi tar troligtvis ett beslut någon gång under hösten, säger Sara Beckman.