Modulhus för nyanlända föreslås på Bosön

Planerade modulhus på Bosön.
Här är den föreslagna platsen för modulhusen.
Så här kan de nya modulhusen på Bosön se ut.
Så här kan de nya modulhusen på Bosön se ut.
Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).
Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).
Nu finns ett klart förslag på var modulhusen för nyanlända ska sättas upp. Det blir på Bosön.
Upp till 50 personer ska kunna bo i husen.
– Vi tycker att vi har skött vår bostadsförsörjning hittills, men nu måste vi jobba vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman (M).

På torsdagen höll Lidingö stad en pressträff i Stadshuset. Då presenterades var de nya modulhusen för nyanlända är tänkta att sättas upp.

Det blir alltså på Bosön, vid Bosövägen, i närheten av båtklubben. Det är samma ställe där det för ett antal år sedan fanns en husvagnsparkering.

Placeringen är ett förslag efter diskussioner mellan kommunstyrelsens gruppledare. Beslut ska tas på ett extrainsatt möte i slutet av januari.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneclaudes Kihlman (M), var samtliga partier i kommunstyrelsen överens om placeringen.

– Det har varit respektfulla och bra diskussioner, säger hon.

Pernilla Dufström, teknisk chef i Lidingö stad, berättade om varför just Bosön är den bästa placeringen för modulhusen.

– Det är nära till allmänna kommunikationer och närservice och det finns redan el, vatten och avlopp.

För modulhusen krävs tillfälliga bygglov, som beviljas för fem år i taget. Totalt kostar de båda modulerna 30 miljoner kronor.

– Jag tycker inte att det är roligt. Men vi har en bosättningslag och vi måste göra vårt bästa för att uppfylla den, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman.

Hon pekar också på att modulerna kan användas som student- eller ungdomsbostäder om de inte behövs till nyanlända under tiden som det tillfälliga bygglovet gäller.

– Och vi kan sälja dem när vi inte längre behöver dem.

Under 2017 har Lidingö stad blivit anvisade av Migrationsverket att ta emot 242 personer. Den siffran kan dock komma att bli lägre, på grund av att antalet nyanlända som omfattas av anvisningar bedöms minska enligt Migrationsverkets prognos.

Lidingö stad räknar ändå med att ta emot 242 personer. 50 av dem får plats i modulhusen. Dessutom ska staden även bygga om två våningar i Lidingö sjukhus gamla hus i Högsätra. Det planeras ge ytterligare 80 bostäder. Utöver det ser Lidingö stad över möjligheterna att göra om kontorslokaler till bostäder. Det beräknas ge 20–40 rum. Men det saknas fortfarande 70-90 bostäder för att klara av att ge 242 personer tak över huvudet.

– Vi tar det steg för steg och försöker arbeta så metodiskt som möjligt. Vi tycker att vi har skött vår bostadsförsörjning hittills, men nu måste vi jobba vidare, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman.

För 2016 blev Lidingö stad anvisade att ta emot 171 personer. Men antalet mottagna landade på 158 personer, eftersom 13 tackade nej. De platserna kommer att fyllas av andra nyanlända.