Här kan modulhus för nyanlända byggas

I Mellanbergsparken vid Personnevägen kan det bli aktuellt med modulhus.
I Mellanbergsparken vid Personnevägen kan det bli aktuellt med modulhus.
Modulhus för flyktingfamiljer kan börja byggas på två platser i Hägersten: Hägerstensåsen och Örnsberg
Nu pågår undersökningar av marken i de aktuella områdena.
Totalt kan det handla om 90 lägenheter.

Fler bostäder för nyanlända behövs i Stockholm och nu utreds två tänkbara platser i Hägersten. Den ena ligger vid Personnevägen i Mellanbergsparken på Hägerstensåsen. Här kan det komma att byggas modulhus med 60 lägenheter.

– Men exakt hur många huskroppar eller lägenheter det blir är inte klart. Det är ett tidigt skede, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder till nyanlända.

Den andra platsen ligger bakom Coop i Örnsberg.

– Där finns en asfalterad yta som skulle kunna användas för omkring ett 30-tal lägenheter, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder till nyanlända.

I veckan påbörjas undersökningar av marken för att se om det fungerar att uppföra modulhus i de aktuella områdena.

Målgruppen är nyanlända familjer som fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Det handlar om tillfälliga bostäder och bygglov söks för fem år. Dessa bygglov kan sedan förlängas i maximalt tio år till.

– Målsättningen är att ha en bygglovsansökan som kommer upp hos stadsbyggnadsnämnden i december-januari. I samband med det kommer vi även att ordna öppna möten där stadsdelsbor kan ställa frågor och få information, säger Anna Mölgård och tillägger:

– Till mötena bjuder vi även in frivilligorganisationer, idrottsklubbar och andra som är intresserade av att hjälpa till att ta emot de nya grannarna.

Men alla är inte positiva till byggprojektet. I lokala Facebookgrupper är en del starkt kritiska till att gröna oaser, som Mellanbergsparken, bebyggs med bostäder. Andra menar att området inte används i så stor utsträckning och att det är en bra plats att bygga på.