LÄS ÄVEN
Sex modulhus för nyanlända planeras i Pungpinan