Modulhus över parkeringar kan lösa bostadsbristen

Kommunen tittar nu på möjligheten att bygga bostäder ovanpå parkeringar, enligt Bengt Sylvan (L), ordförande i den tekniska nämnden.
Kommunen tittar nu på möjligheten att bygga bostäder ovanpå parkeringar, enligt Bengt Sylvan (L), ordförande i den tekniska nämnden.
Modulhus som byggs på ställningar över parkeringsplatser. Det är en lösning kommunen tittar på för att lösa bostadsbristen.
– Vi måste tänka utanför boxen, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i den tekniska nämnden.

Bristen på markyta för att bygga nya bostäder på gör att kommunen måste hitta kreativa och nya lösningar, menar Bengt Sylvan. En lösning man just nu tittar på är att använda utrymmet ovanpå parkeringar. Genom att bygga modulhus på ställningar.

– Kan vi bara lösa det rent säkerhetsmässigt tror jag att det kan vara jätteintressant. Alla skriker efter bostäder till nyanlända och studenter. Det här skulle kunna vara en lösning. Till exempel parkeringen vid Danderyds gymnasium skulle kunna fungera att bygga bostäder ovanpå. Man måste tita på var det finns outnyttjade ytor, säger han.

Bengt Sylvan säger att han har uppvaktats av firmor som har sagt att de kan bygga modulhusen. Att idéen är möjlig att genomföra. Nu har fastighetskontoret fått i uppdrag att titta på hur det skulle fungera rent praktiskt.

– Med brandsäkerheten, ventilation och så vidare. Det är inte i hamn ännu, men vi tittar på det.

När skulle bostäderna kunna stå klara i så fall?

– Helst igår. Men bara utredningen blir klar borde det kunna gå ganska snabbt, med tillfälliga bygglov för bostäderna, säger Bengt Sylvan.

Danderyds kommun har tidigare flaggat för att det kommer att bli svårt att ta emot de 185 flyktingar som man har tilldelats under nästa år, på grund av bristen på bostäder.