Modulhus i Sörskogen försenas – igen

modulbostäder för nyanlända på lännavägen
Kommunen vill bygga 24 modulbostäder på Lännavägen i Sörskogen, men en bullerutredning ställer till det två gånger om.
Kommunen vill bygga 24 modulbostäder i Sörskogen för att snabbt få fram bostäder till nyanlända. Men det som var tänkt som en snabb lösningen försenas nu ytterligare - efter dubbelt slarv med en bullerutredning.

Sedan september kommer det varje månad till Huddinge runt 50 nyanlända som beviljats permanent uppehållstillstånd. Enligt den nya bosättningslagen, som trädde i kraft i våras, ska kommunen ordna med boende för drygt 320 personer bara under 2016 och situationen är nu pressad.

Läs mer: Här vill kommunen bygga modulbostäder

För att få fram bostäder snabbt planerades 24 modulbostäder på Lännavägen i Sörskogen. Men en bullerutredning har nu satt käppar i hjulet två gånger om och försenat bygget med minst två månader.

Redan vid natur- och byggnadsnämndens sammanträde i början av oktober var det tänkt att bygglovet skulle klubbas så att byggandet skulle kunna sättas igång. Men något beslut kunde inte fattas då eftersom den bullerutredning som krävdes i beslutsunderlaget inte hade lämnats in i tid till mötet.

Läs mer: Modulbostäder för nyanlända försenas: ”Situationen är pressad”

Ärendet fick skjutas upp en månad till kommande nämndsammanträde den 31 oktober. Men inte heller vid det mötet kunde ett beslut fattas eftersom det visade sig att bullerutredningen inte var komplett.

– Enligt förvaltningen är bullerutredningen ofullständig, och det kan man tycka är märkligt. Men det är också olyckligt på många sett för nu blir det minst ytterligare en månad försenat, och modulerna kan stå klara tidigast först någon gång i början av nästa år, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Den andra platsen, en av kommunens exploateringstomter i Loviseberg, där kommunen hittills har planer på att bygga modulbostäder, handläggs fortfarande av bygglovsavdelningen. Även det ärendet ska upp i nämnden, som har sista ordet när gäller bygglov kring modulbostäder.

Läs mer: Efter protester: Inga modulhus i Källbrink – ny plats utsedd

Det är oklart när det blir, men kommunens förhoppning är att ha de cirka 60 modulbostäderna klara för inflyttning i februari-mars.

Läs mer: 

Modulbostäder ska lösa krisen

Huge bygger 300 bostäder för nyanlända