Modulhus vid Sätra IP kan bli bostad för vuxna

Så här såg det ut på Stockholms centralstation hösten 2015. Nu kommer knappt några flyktingar Sverige.
Så här såg det ut på Stockholms centralstation hösten 2015. Nu kommer knappt några flyktingar Sverige.
Det planerade hvb-hemmet för ensamkommande flyktingbarn vid Sätra IP kan i stället bli bostad för vuxna, med eller utan barn.

Orsaken är att det knappt kommer några ensamkommande barn till Sverige längre.

I våras klubbade igenom stadsbyggnadsnämnden bygglovet till ett modulhus för 50 ensamkommande flyktingbarn vid Sätra IP, på en mindre del av parkeringen längs Bredängs allé. Tanken var att huset skulle stå klart under 2016.

Men nu har socialförvaltningen förklarat att behovet inte finns. På grund av den kraftigt åstramade flyktingpolitiken kommer nästan inga ensamkommande ungdomar till Sverige längre. De cirka 2 000 som redan finns i Stockholms stad har redan någonstans att bo.

– Just när vi skulle trycka på knappen och börja bygga kom det här beskedet. Nu tittar vi på om vi kan utgå från den befintliga projekteringen och det befintliga bygglovet för modulhuset, och styra om till ett boende för ensamstående vuxna och vuxna med familjer, som redan har fått uppehållstillstånd, säger Fredrik Jurdell, samordnare i stadshuset för etableringsprocessen för nyanlända.

Fredrik Jurdell är också vd för stiftelsen Hotellhem. Det är Hotellhem som ordnar boende för ensamstående vuxna och vuxna med familjer, medan socialförvaltningen ordnar hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn. Om ett beslut fattas om att modulhuset vid Sätra IP ska hysa vuxna istället blir det alltså Hotellhems uppgift att arbeta med det.

– Men frågan är långtifrån klar, det här tar lite tid att lösa. Den nya politiken ändrade förutsättningarna helt, säger Fredrik Jurdell.

Även antalet vuxna asylsökande i Sverige har minskat kraftigt på grund av den åtstramade flyktingpolitiken. Däremot finns det många, både ensamstående vuxna och barnfamiljer, som redan har fått uppehållstillstånd men som ännu inte har några bostäder, utan finns på Migrationsverkets anläggningar. Nu kan alltså det planerade modulhuset vid Sätra IP bli en lösning för några av dem.

På torsdag klockan 17-20 ordnar Stockholms stad och Hotellhem ett informationsmöte i Bredängsskolan, om modulhuset. Information om mötet har gått ut till 2 000 hushåll i närområdet.