Modulhusen i Beckomberga kan planeras om

Här är det tänkt att modulhusen, som nu planeras om, ska stå.
Här är det tänkt att modulhusen, som nu planeras om, ska stå.
Modulhusen i Beckomberga kommer att få färre, men större lägenheter än vad man tidigare planerat.
Detta eftersom familjesammansättningen hos de nyanlända till Stockholm har förändrats den senaste tiden.
– 90 procent av de nyanlända som kommer hit i sommar består av familjer, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända.

Tidigare var det tänkt att modulhusen som planeras i Beckomberga skulle bestå av en blandning av ensamhushåll och familjebostäder. Men en förändrad sammansättning av familjer och ensamhushåll – i dag är det nästan uteslutande familjer som kommer hit, till skillnad från tidigare då en stor del var ensamkommande personer– har gjort att lägenheterna planeras om.

Staden riktar nu in sig på att bygga färre, men större lägenheter.

– Tittar vi på de senaste anvisningarna från Migrationsverket kan vi se att över 90 procent av de nyanlända som kommer hit i juli och framåt består av familjer. Därför förbereder vi för att planera om modulhusen, som tidigare varit inriktade på en större andel ensamhushåll, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända på stadsledningskontoret i Stockholm, och tillägger:

– Men arbetet med att planera om lägenhetsstorlekarna har inte påbörjats då det inte fattats något beslut om att börja bygga ännu.

Planeringen av modulhusbygget i Beckomberga står still sedan i vintras då bygglovet överklagades till mark- och miljödomstolen av boende i området. Under våren skulle det också visa sig att marken på platsen där husen ska byggas hade bensinrester i sig, vilket ledde till diskussioner om platsens lämplighet för modulhus.

Nyligen meddelande dock Stockholmshem, som ansvarar för bygget, att bensinresterna inte är så pass allvarliga att en sanering behövs, och att det i sig därför inte sätter stopp för modulhusen, vilket Bromma Tidning var först att rapportera.

– Det är inget som gör att vi inte kan bygga. Nu har man sagt okej från miljöförvaltningens sida, sade Karin Stener, kommunikationschef på Stockholmshem, till tidningen.

När ett eventuellt första spadtag sätts i marken är dock fortfarande oklart. I Örby beslutade Stockholmshem att börja bygga modulhus trots att ärendet låg i mark- och miljödomstolen.

Stockholmshem skriver i ett mejl till Mitt i att det i dagsläget inte finns något beslut över när  man går vidare med byggnationen i Beckomberga.