Modulhusen i Hjorthagen lär inte byggas i år

Här vill staden bygga moduhusen i Hjorthagen. Illustration: Stockholms stad.
Här vill staden bygga moduhusen i Hjorthagen. Illustration: Stockholms stad.
Utredningen om modulhus ska vara klar före sommaren. Men att de byggs 2018 är ändå inte troligt.

Det var i september som Mitt i kunde berätta att Stockholms stad vill bygga modulhus för flyktingar i Hjorthagen.

Men nu när det nästan har gått ett halvår har Stockholmshem fortfarande inte skickat in något bygglov.

– Utredningen om ett eventuellt bygglov i Hjorthagen beräknas vara klar innan sommaren, säger Karin Sterner på Stockholmshem.

Man har bland annat gjort markundersökningar på platsen, men vad dessa har visat vill Stockholmshem inte säga just nu. Man vill inte heller inte svara på hur troligt det är att man faktiskt kommer att ansöka om ett bygglov.

Familjer som flyttar in

Om paviljongerna byggs hamnar de vid Rådjursstigen ner mot Gasverksvägen. 20-30 familjer, med uppehållstillstånd i Sverige, skulle i så fall flytta in i Hjorthagen.

– Om en bygglovsansökan lämnas in kommer vi att ordna ett öppethusmöte och bjuda in närboende för att berätta om husen och hur de nyanlända tas emot i staden, säger Anna Mölgård som är stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

Har ni fått några reaktioner på planerna i Hjorthagen? 

– Vi får alltid frågor och synpunkter när det offentliggörs att en plats skulle kunna vara tänkbar att bygga tillfälliga modulhus på. På så sätt kan vi också förmedla fakta och reda ut oklarheter och missuppfattningar. Vi kontaktas också av människor som vill hjälpa till och hälsa sina nya grannar välkomna, säger Anna Mölgård.

 När tror ni att husen skulle kunna stå på plats?

– Vi vet att byggloven för modulbostäder brukar överklagas och den processen tar sin tid. Hittills har alla överklaganden i alla instanser avslagits. Marken ska sedan göras i ordning, husen upphandlas och monteras innan det är klart att flytta in. Med så många okända faktorer är det inte troligt att husen är klara i år, säger Anna Mölgård.