Modulhusen i Örby är försenade

Modulhusen som byggs på Älvsjömässans grusparkering vid Huddingevägen i Örby
Ännu är bara ett av modulhusen på plats.
Modulhusen i Örby skulle vara inflyttningsklara nu efter årsskiftet.
Men än så länge är bara ett av de sex husen på plats.
– Vi för just nu diskussioner med leverantören, säger Karin Stener, kommunikationschef på Stockholmshem.

Modulhusbygget i Örby har blivit en långdragen historia. Planerna överklagades först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen.

Fån början skulle det byggas 350 lägenheter, men planerna justerades efter hand och landade på 100 bostäder. I somras påbörjades markarbeten och bostäderna skulle vara inflyttningsklara vid årsskiftet.

Det är de inte. Hittills är bara ett av de sex modulhusen på plats.

– Tyvärr har projektet blivit försenat. Vi har ambitionen att få fram bostäderna så snart som möjligt och har en diskussion med leverantören kring hur snart det kan ske. De har haft problem att leverera enligt den ursprungliga tidsplanen, säger Karin Stener, kommunikationschef på Stockholmshem.

Varför har det blivit försenat?

– Vi för en diskussion med leverantören för att ta reda på vad i leveransen som inte fungerat. Vårt fokus är nu att modulerna ska levereras och vara inflyttningsklara så snart som möjligt.

Modulhusen monteras på plats på Älvsjömässans grusparkering vid Huddingevägen i Örbyt. Foto: Anna Z Ek

Andra huset på gång

Leverantören heter 3BD Development och modulerna skickas hit från Ryssland och monteras sedan på plats.

Det försenade arbetet har lett till ryktesspridning och en lång diskussion i den lokala Facebookgruppen. Flera personer menar att bygget har stått still sedan i december.

– Eftersom leveranserna är försenade har det inte hänt mycket där den senaste tiden. Det pågår nu leverans av moduler till det andra huset och då kommer den att sättas ihop på platsen, säger Karin Stener.

Upphandlingen – som var en direktupphandling – fick kritik av en annan leverantör. Modulkoncernen Dipart ifrågasatte hur 3BD Development kunde lägga ett anbud som låg mer än 100 miljoner kronor lägre än deras eget. 3BD Development avfärdade kritiken och uppgav att företaget undvek många mellanhänder som ett skäl till att man kunde hålla priserna nere.

Inflyttning kan ske etappvis

– Vi har upphandlat en leverantör enligt de regler och riktlinjer som finns. Vi har inte haft anledning att tro något annat än att de ska leverera enligt det avtal och den tidsplan som satts upp. Det har de inte gjort och det har vi reagerat på och varit tydliga med, säger Karin Stener.

Hon säger att Stockholmshem vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa en professionell leverans.

– Vi har till exempel besökt fabriken för att se att produktionen sker enligt överenskommelse, säger hon.

Stockholmshem undersöker nu om inflyttningen kan ske etappvis, under tiden som produktionen av de övriga modulerna pågår. Förhoppningen är att inflyttningen ska ske före sommaren.