Mögelskadat hus i Kransen tvångsförvaltas

Emma Karlsson visade en del av bristerna när Mitt i gjorde ett besök förra våren.
Emma Karlsson visade en del av bristerna när Mitt i gjorde ett besök förra våren.
Hyreshuset på Fastlagsvägen i Kransen har misskötts under lång tid.
Det anser Hyresnämnden som nu beslutat att huset ska tvångsförvaltas under tre år.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om problemen på Fastlagsvägen i Midsommarkransen, där hyresgäster vittnat om flagande puts, mögel, ohyra och en rad andra stora brister. Hyresgästföreningen ansåg att situationen var så allvarlig att man förra våren ansökte om tvångsförvaltning.

Och nu har Hyresnämnden gått på de klagandes linje. Hyreshuset på Fastlagsvägen sätts under tvångsförvaltning under tre år. Det blir allmännyttiga Familjebostäder som kommer att ha hand om skötseln.

– Vilken lättnad, det känns som en seger, säger Emma Karlsson, som bott i en lägenhet där det enligt Hyresgästföreningens mätningar fanns mögel.

Nu är Emma och hennes man och  2,5-åriga dotter på väg att flytta till en annan del av staden.

– Men det här blir ju bra för våra grannar, säger hon.

Vilken lättnad, det känns som en seger.

Emma Karlsson, tidigare hyresgäst

Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen är nöjd:

– Vi lyckades med tvångsförvaltningen eftersom hyresgästerna gick ihop och vittnade om under vilka förhållanden de bodde hos den här värden, säger han.

Fastighetsägaren KB Fastlagen har motsatt sig tvångsförvaltning, och hänvisat till att man nu börjat ta itu med bristerna.

Hyresnämndens egen besiktning visar dock att arbetet är slarvigt gjort: fönsterbågar har bara målats över, i stället för att renoveras,  rutorna har kvar målarfärg och smuts och det är lösa byggstenar utanför porten.

Hyresnämnden har sedan tidigare även slagit fast att tre hyresgäster betalat för mycket hyra genom bulvanuthyrning och beslutat om hyressänkning och återbetalning. Beslutet fastställdes av Svea hovrätt.

Lokaltidningen Mitt i har sökt KB Fastlagens ombud, advokat Bo Malmström. Han säger att fastighetsvärden kommer att överklaga beslutet till Svea hovrätt, men vill i övrigt inte kommentera ärendet.

– Vad vi anser kommer att framgå i vår överklagandeskrift, säger han.