ANNONS

Mohammed och Björn har slutit fred på fältet

Mohammed Ben och Björn Erdal har slutit fred på fältet
Mohammed Ben och Björn Erdal står på platsen där de vill bygga en begravningsplats. Kullen bakom är platsen staden vill bygga på.
Mohammed Ben och Björn Erdal stod på var sin sida i striden om Järva begravningsplats.
Mohammed har velat ha en begravningsplats där Discgolfparken ligger, Björn har inte velat det.
Men nu har de hittat en lösning på deras problem och det råder nu fred på fältet.
ANNONS

Mohammed Ben bor i Tensta och har i flera år känt en sorg över att hans muslimska vänner och släktingar begravs på alla möjliga kyrkogårdar runt om i Stockholms län, förutom i Järva.

Han vill ha fred på begravningsfältet

När staden presenterade sitt förslag om att bygga en stor och mycket påkostad kyrkogård på Järva discgolfbana blev han överlycklig.

– Vi behöver en plats här i Järva där vi kan begrava våra nära och kära. När jag såg skisserna på kyrkogården blev jag helt kär. Det såg så vackert ut och platsen kändes helt perfekt, säger han.

Men någon som aldrig har varit övertygad om tanken på att bygga en begravningsplats i parken är Tenstabon Björn Erdal. Han har bestridit det här förslaget i flera år vid det här laget. Han ligger bakom nätverket Låt parken leva och han är minst sagt skeptisk till att bygga en begravningsplats där discgolfparken ligger.

– Skisserna ljuger. De visar begravningsöar med betande får men inte en enda bil. Sanningen är att det blir vägar och parkeringsplatser över hela parken. Det kommer kosta hundratals miljoner och ta ett halvt sekel innan det blir klart, säger han.

Mohammed Ben och Björn Erdal har slutit fred på fältet.

”Om vi bygger som vi vill blir platsen bilfri” säger Mohammed Ben. Foto: Linus Lindgren

ANNONS

Har slutit fred

I vintras insåg Mohammed att det var dags att sluta fred på fältet. Han ville begrav stridsyxan, och gick genom en artikel i Mitt i Stockholm ut för att sluta fred.

– Vi har stridit om den här platsen som om det vore Jerusalem. Men nu har vi slutit fred och med ett öppet hjärta och diskussioner kommer man långt, säger han.

Beslutet fattat: Järva får ny begravningsplats

Det som har fått Mohammed att ändra sig är att Björn har tagit fram ett alternativt förslag. Det här förslaget är något som de båda är överens om är bättre för alla inblandade.

– Det innebär att parken kan vara kvar, det tar bara omkring 3 år att bygga och blir väldigt mycket billigare, säger Björn Erdal.

Giftig mark

Marken där discgolfparken i dag ligger är en före detta soptipp. Platsens förflutna har lett till att marken där är förorenad.

– Det känns inte bra att lägga våra släktingar, vänner och grannar i giftig mark. Att sanera platsen kommer ta väldigt lång tid och kosta skattebetalarna extremt mycket pengar, säger Mohammed Ben.

Björns förslag går ut på att bygga begravningsplatsen mellan discgolfparken och Hästa gård. Där finns oanvänd och okontaminerad mark som i dag inte används till något, enligt Björn Erdal.

Fred på fältet. Bild på alternativt förslag för begraningsplats

Det gula området är hur staden vill bygga begravningsplatsen. I rött ser vi hur Björn och Mohammed vill bygga parken. Foto: Google maps

– Stadens förslag innebär att man ska bygga omkring 9000 gravar på 40 hektar. Det kommer bli flera bilvägar och parkeringar på begravningsplatsen. Vårt förslag är att bygga lika många gravar på cirka 10 hektar. Det kommer inte behövas byggas några nya bilvägar och det finns till och med en befintlig busshållplats som går att använda, säger Björn Erdal.

Mohammed Ben och Björn Erdal har slutit fred på fältet.

De har bråkat i år. Men nu är de vänner igen. Foto: Linus Lindgren

Hoppas att staden ändrar sig

Men beslutet om att bygga begravningsplatsen där discgolfparken ligger är redan taget. Men varken Mohammed eller Björn tror att de har slutit fred för sent.

– Det finns flera exempel på när staden har ändrat sig. Vi hoppas att det här kan bli ett till sådant exempel. Politikerna borde inse fördelarna med vårt förslag och sluta fred med oss, säger Björn.

Fakta

Järva begravningsplats – så blir det

Byggstart planeras till hösten 2019 och cirka 60 procent beräknas vara färdigställd 2021 och resten 2022–2023.

Första etappen av bygget gäller cirka 20 hektar med cirka 2 600 kistgravar och cirka 900 urngravar, minneslundar, servicebyggnad och ceremonibyggnad, infrastruktur samt anläggande av en våtmark.

Kostnader för första etappen beräknas till 330 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare kostnader på 27 miljoner beräknas totalkostnaden för investeringen cirka 357 miljoner.

Källa: Stockholms stad