Min lokala hjälte

Möja, Runmarö och Nämdö får bredband

Länsstyrelsen satsar 15,7 miljoner kronor på bredband till Möja, Runmarö och Nämdö.

– Det var länge sedan så mycket pengar investerades i skärgården, säger Sune Fogelström från Siko.

När varken marknaden eller regeringen tar initiativ till att bygga ut fibernätet i ett område måste invånarna ta tag i det själva. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för att bygga ut fibernät, vilket föreningar på öarna gjort – och det har gett resultat.

Länsstyrelsen har beviljat föreningarna på Möja, Runmarö och Nämdö totalt 15,7 miljoner kronor i bidrag.

– Det kommer nästan som en chock att det går att investera så här mycket i skärgården, det har inte gjorts på jättelänge, säger Sune Fogelström.

Sune Fogelström är projektledare på Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (Siko) och hjälper föreningarna med att ansöka om bredbandspengar.

Satsningen ingår i regeringens bredbandsstrategi vars mål är att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Stockholms länsstyrelse hade 59 miljoner kronor till sitt förfogande för fiberutbyggnad mellan 2007 och 2013. Det är staten och EU som står för finansieringen.

– Bredband är en förutsättning för utveckling. Det underlättar för samhällsservice och företagande. Många är trötta på sega mobilnät, säger Sune Fogelström.

Han menar också att med fibernätet kommer även mobilnätet att fungera bättre.

– Om vi använder fiber hemma blir belastningen på mobilnätet inte så stor, säger han.

Även kommunen ska skjuta till pengar för projekten.

– Vi har fått ett löfte om 10 procent av det beviljade beloppet, säger Sune Fogelström.

Bredbandsabonnenterna ska också betala.

– Det brukar bli ungefär 20 000 kronor per abonnent. Bygget ska komma igång i höst. Allt måste vara klart till årsskiftet 2014-2015, säger Sune Fogelström.

Fakta

Möja får över 8 miljoner kronor

Möja får mest pengar i Värmdö kommun. Ön har beviljats över 8,3 miljoner kronor för fiberutbyggnad.

Runmarö ansökte om en mindre summa och fick nästan 1,8 miljoner kronor.

Nämdö har fått bredbandsbidrag tidigare och får nu ytterligare nästan 5,6 miljoner kronor.

Totalt satsas 35 miljoner kronor på skärgårdsöarna i Stockholms län. Öar i Haninge, Sigtuna och Norrtälje har också beviljats medel.

Källa: Länsstyrelsen