Ny lag kan möjliggöra modulhus på fler ställen

Fagersjö
Staden har redan bygg modulhus i Fagersjö. Efter en brand har ena längan av husen stått tom.
Näringsdepartementet har tagit fram ett nytt lagförslag som innebär att det ska bli enklare att få bygga bostäder med tillfälligt bygglov.
Nu tittar staden på hur detta kan påverka kommande boenden för nyanlända flyktingar.
– Det här skulle kunna snabba på och framför allt möjliggöra fler ställen som vi kan titta på, säger Fredrik Jurdell.

Det ska bli lättare att få uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov på platser med bostadsbrist. Det är syftet med näringsdepartementets nya lagförslag inom plan- och bygglagen.

 

I dag måste behovet av ett tillfälligt bygge vara just tillfälligt. Men enligt det nya förslaget ska man endast bedöma om byggnaden är flyttbar. Dessutom föreslås sänkta krav när det gäller lämplighet, tillgänglighet och användbarhet.

Just nu tittar Stockholms stad på hur den nya lagen skulle påverka stadens bygglovsprocess.

– Det här kom ju i dag så vi har precis börjat titta på det. Det är stadsbyggnadskontoret som ska bedöma hur det här påverkar vår handläggning, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör.

Under året har Stockholms stad planerat för att bygga modulhus med tillfälligt bygglov för att kunna ta emot de flyktingar med uppehållstillstånd som anvisats till staden.

– Det här skulle kunna snabba på och framför allt möjliggöra fler ställen som vi kan titta på, säger Fredrik Jurdell.

Lagen beräknas träda i kraft den 1 juli nästa år. Därför tror Fredrik Jurdell att den främst kommer att påverka kommande modulhusprojekt, inte de som redan startats.

Skulle den nya lagen kunna innebära fler tillfälliga bostäder för andra grupper, till exempel studenter?

– Nummer ett är att nyanlända ska få en bostad. Där har vi anvisningar att ta emot ett visst antal enligt lagen. Dessutom är den första bostaden som en nyanländ får en genomgångslägenhet som man beräknas bo i i max två år och ett studentboende anses som ett mer permanent boende. Bostäder till flyktingarna vi ska ta emot är akut, säger Fredrik Jurdell.