Möjlighet för Naturskola utreds

Vallentuna Alliansen svänger inför Miljöpartiets förslag om naturskola i Vallentuna. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde bestämdes att förutsättningarna för en naturskola ska utredas.

– Naturskola är en intressant pedagogik som stimulerar barnen på ett nytt sätt, dessutom kan det bidra till att uppfylla Vallentunas miljöpolicy och öka miljömedvetenheten hos invånarna, sade Parisa Liljestrand, ordförande barn- och ungdomsnämnden, enligt ett uttalande på kommunens hemsida.

Naturskola är en pedagogik som har fokus på inlärning utomhus.