ANNONS

Mölnvik kan få extra ambulanshelikopter

Ambulandshelikoptern
Ambulanshelikoptern håller sedan länge till i Mölnvik.
Nu är upphandlingen om vem som ska driva ambulanshelikoptertjänsten i Mölnvik klar. Det nya avtalet ska ge större helikopter och möjlighet att sätta in en extra helikopter vid behov.
ANNONS

Ambulanshelikoptern i Mölnvik har hyllats många gånger av Värmdöborna. Nu står det klart vilken aktör som ska få uppdraget att serva länsborna med akututryckningar. Landstinget har slutit avtal med Babcock Scandinvian Air Ambulance AB fram till 2020.

LÄS OCKSÅ: Mölnvik kan få ännu en helikopter

I den nya upphandlingen ställs bland annat krav på en större ambulanshelikopter för att ge personalen bättre förutsättningar att vårda patienterna. Dessutom finns ökad möjlighet att få tillgång till ytterligare en helikopter dagtid året runt om behovet uppstår. Den kommer i så fall att vara placerad i Mölnvik.

LÄS OCKSÅ: Caspian räddades av luftens hjältar

Avtalsperioden löper från 1 december 2017 till 30 november 2022 med möjlighet till förlängning med upp till två år.


Fakta

Flest insatser i skärgården

  • 2015 gjordes 2 550 uppdrag.
  • Cirka 80 procent av insatserna var högsta prioritet där patienten bedömdes ha akuta livshotande symtom.
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun.
  • De vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär.

Källa: Stockholms läns landsting