Med monster blir sopsortering kul

Edit Wallin och Vilda Hård tycker att alla sopsamlarmonster är snälla, en del lite busiga.
Edit Wallin och Vilda Hård tycker att alla sopsamlarmonster är snälla, en del lite busiga.
Emma Cedergren och Catharina Elaine introducerade sopsamlarmonsterna på Skogstorp.
Emma Cedergren och Catharina Elaine introducerade sopsamlarmonsterna på Skogstorp.
Vilda Hård och Edit Wallin visar hur man sopsorterar med hjälp av små monster.
Vilda Hård och Edit Wallin visar hur man sopsorterar med hjälp av små monster.
Ett gäng monster från Hässleholm lär barnen på förskolan Skogstorp att sopsortera.

– Jag gillar Prassel. Jag tycker hon är busig här men där är hon snäll, säger Vilda Hård, 4 år. Hon pekar på två olika bilder på sopsamlarmonstret Prassel.

Prassel tycker mycket om att vara ensam och läsa i all evighet. Vad läser hon då? Jo, gamla tidningar. Därför ska du ge alla gamla tidningar till henne.

Sopsamlarmonstret Prassel är ett av monsterna som nyligen flyttat in på förskolan Skogstorp i Upplands Väsby. Tanken är att de ska inspirera barnen till att sopsortera. Genom att koppla ett visst monster till en en viss typ av sopsortering lär sig barnen var man slänger vad.

– Vi plockar skräp i skogen. Papper och plast och lägger det i en påse. Sen tar vi med det förskolan, säger Edit Wallin, 4 år.

Papper hör hemma i Pappis låda visar Edit Wallin och Vilda Hård. Foto: Åsa Sommarström

Edit och Vilda visar i vilken låda vilket skräp hör hemma. Samtidigt berättar de vilket monster som är deras personliga favorit: alla.

Förskolan Skogstorp som är en del av Magnetica förskolor arbetar i år med temat miljö. Ett delmål i det arbetet var att skapa en attraktiv sopstation för barnen. Därför satt barnskötaren Emma Cedergren och googlade tips på hur man gjorde sopsortering roligt för mindre barn när hon trillade över den färgglada familjen sopsamlarmonsterna.

Figurerna togs fram av Hässleholm Miljö. Där används de på förskolor, sopkärl och sopbilar. För att sopsortering ska bli roligt helt enkelt.

– Vi kom på att vi skulle ha färgglada och fina monster som barn kan knyta an till lätt. Sopor i sig inte kul men när vi berättar historier om monster blir det spännande, säger Linda Arviddson, projektsamordnare på Hässleholm Miljö. Det var hon som kom på idén.

På Skogstorp i Väsby har monsterna blivit en del av den dagliga verksamheten. Det finns bilder på varje sopkärl, på väggen vid samlingen och i soprummet står skulpturer som föreställer dem. De dyker ofta upp i olika lekar, vid matbordet och i barnens egna samtal.

– Det verkar som att barnen tycker det är roligare att gå till soprummet nu. Så fort de har ritat en teckning de inte vill spara går de raka vägen till sopsorteringsrummet, innan var det inte så intressant för dem, säger barnskötaren Catharina Elaine.

Emma Cedergren och Catharina Elaine introducerade sopsamlarmonsterna på Skogstorp. Foto: Åsa Sommarström.

Genom att skapa ett intresse på förskolan hoppas personalen att barnen ska fortsätta prata sopsortering och bli ambassadörer för sopsortering hemma hos deras familjer.

– Föräldrar har berättat om barn som har rättat dem med soporna hemma och sagt ”nej, där får du inte slänga plast” och sen har föräldrarna tänkt att de borde börja sortera, säger Emma Cedergren.

Fakta

Sopsamlarmonster

Det finns elva monster som är utformade efter Hässleholms sopsortering. Till exempel Batman som samlar gamla urladdade batterier och Flamman som samlar på brännbart.

Idén kom från Hässleholm Miljö men monsterna är designade av Stefan Thor på AM-tryck i Hässleholm.

Idag är det runt sju förskolor utanför Hässleholm som har ett samarbete med kommunen kring sopsamlarmonsterna. Bland annat i Stockholm, Nacka och Linköping.

Från Skogstorp har det spritt sig vidare genom föräldrar som arbetar på förskolor till en kommunal förskola i Väsby och en förskola i Sollentuna.