Mörby gymnasium fick nej i rätten

DANDERYD Förvaltningsrätten avslår Mörby gymnasium AB:s överklagan av Skolverkets beslut att inte godkänna skolan som huvudman för gymnasieskola när det gäller utbildningsprogram.

Programmen som det gäller är det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på beteendevetenskap, det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktning på fritid och hälsa samt det nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktning på naturveten-skap.

Förvaltningen anser att bolaget inte säkerställt att det kommer att få angivet antal elever till utbildningarna och att det inte redovisat uppgifter som visar hur tillgången på arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammet ska säkerställas.