Mörbyelev till skololympiad

DANDERYD Emil Treitler, som går i årskurs 9 i Mörbyskolan, är en av fyra grundskoleelever i Sverige som genom uttagningstest utsetts att representera Sverige i en EU-olympiad i naturvetenskap.

I tävlingen deltar även två gymnasieelever.

Cirka 1 000 elever deltog i uttagningstestet och Eu-olympiaden äger rum i Luxemburg den 17-23 mars.