Mörbylund kan få 300 bostäder

DANDERYD Ägaren till fastigheterna Sjuk­huset 9 och 10, som ligger mellan Mörbylund och motorvägen, vill bygga cirka 300 lägenheter i området. Kommunen och fastighetsägaren ska diskutera om 30 av dem kan bli student­lägenheter. Parkering anses kunna ske i garage under bostadshusen.

Förra måndagen beslutade kommun­styrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för området.