Nu ska Mörbyskolan bli med paviljong

Mörbyskolan växer med ny paviljong.
Mörbyskolan växer med ny paviljong.
Mörbyskolan i Danderyd ska byggas om och lösningen under tiden får elever flytta ut i en ny paviljong. Nu har en bygglovsansökan för en två våningar hög paviljong lämnats in.

Mörbyskolan har ett ombyggnadsbehov och i framtiden även ett utökningsbehov för att kunna ta emot fler elever. Nu har fastighetsavdelningen på tekniska kontoret har lämnat in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden i Danderyd.

Ansökan gäller en paviljongsbyggnad på två våningar vilken är en tillfällig lösning och bygglovet är ansökt på tio år. Paviljongen beräknas att stå färdig redan i februari 2018.

– En bygglovsansökan är inlämnad och går allt som det ska kommer vi att flytta ut elever redan i februari. Det finns ett behov av en ombyggnad på skolan och då ställs man inför sådana här lösningar. Men idag finns det fina paviljonger så det ska inte bli någon försämring, säger Isabel Rodriguez som är rektor på Mörbyskolan.

Mörbyskolan växer

Under tiden ombyggnationen pågår flyttar berörda elever ut till paviljongen. Därefter ska skolan växa med en klass i taget under två år. Idag går runt 450 elever på Mörbyskolan och målet är att kunna ta emot 500 elever.

– Vi ska kunna färdigställa en flygel åt gången och med paviljongen har eleverna någonstans att ta vägen. Vi haft regelbundna möten med kommunen och byggföretaget och alla har samarbetat bra så jag tror att denna lösning blir rätt, säger Isabel Rodriguez.