Mörbyskolans framtid ska utredas

Danderyd Fastighetsnämnden ska utreda Mörbyskolans framtid. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde i juni och anvisade samtidigt två miljoner kronor till fastighetsnämnden för ändamålet.

Enligt direktiven ska förutsättningarna för ombyggnad belysas både på kort sikt, det vill säga 10 år, och på lång sikt, det vill säga 30–50 år. Enligt det långsiktiga alternativet kan den nuvarande skolan genomgå en omfattande modernisering eller rivas och återuppbyggas, eventuellt på en annan plats. Både förslaget om renovering och rivning ska kopplas till utredningen om en tunnelförläggning av E18.