Efter morden i Sätra – så vill stadsdelen öka tryggheten

Susanne Leinsköld, Stadsdelsdirektör, Sätra. Skjutning, dubbelmord i sätra.
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmen.
Tre män har mördats i Sätra inom loppet av några veckor. Stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld menar att stadsdelen behöver ett utökat samarbete med privatpersoner för att stävja våldet.

Efter skjutningarna i Sätra där sammanlagt tre män har förlorat livet ser Stockholms stad nu över vad som kan göras för att minska våldet. 

–  Vi är fortfarande mitt uppe i de insatser vi har satt in i Sätra, men som börjar trappas ner. Nu behöver vi avgöra vad nästa steg blir samt utvärdera våra insatser, säger Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmen.

Det som stadsdelsförvaltningen vill se över är bland annat hur det fortsatta samarbetet med civilsamhället kan utvecklas vidare i Sätra.

Arbetar ni med den tystnadskultur som kan råda efter den här typen av våldsdåd?

– Vi har ingen som arbetar med det specifikt utan det sker i det vanliga arbetet. När det kommer till utredningar och brott måste vi lämna över den frågan till polisen, säger Susanne Leinsköld.

Enligt henne har arbetet med att skapa tillit till myndigheter genom till exempel medborgarvärdar bedömts vara en större nödvändighet i Vårberg.

Inte sett samma behov i Sätra

– Vi har inte sett att det är ett behov i Sätra på samma sätt som i Vårberg utifrån våra medborgarundersökningar, säger Susanne Leinsköld.

Hon påpekar att det inte är stadsdelen som utreder brott.

– Däremot kan det vara vårt uppdrag att delta i arbetet med att öka den upplevda tryggheten i området där ett stort fokus ligger på att arbeta med förebyggande insatser.

Sörjande, dubbelmord, Sätra.

Sörjande människor efter dubbelmordet i Sätra. Foto: Mitt i

Prioriterar samhället rätt insatser eller saknas det kompetens för att hantera nutidens brott?

– Om samhället prioriterar rätt insatser behöver utredas närmare, jag kan konstatera att väldigt mycket görs på alla plan. Det kommer dock att ta lång tid att åtgärda och komma till rätta med exempelvis våld bland unga kriminella. Där tänker jag att myndigheter inte själva kommer att klara det utan civilsamhället. Föräldrar och vuxna är mycket viktiga medspelare i arbetet, säger Susanne Leinsköld.

Fakta

Så jobbar stadsdelen med trygghetsfrågor

  • Trygghetsvandringar.
  • Platssamverkan med olika aktörer kring centrummiljöer som upplevs otrygga och liknande problem eller insatser där vi på olika sätt arbetar med individer som behöver stöd.
  • Fältassistenter som stöttar ungdomar och olika mötesplatser för unga.
  • Samverkan med civilsamhället, samarbete mellan socialtjänst och skolan kring bekymmer runt enskilda elever.
  • Sociala insatsgrupper som arbetar med kriminella ungdomar och unga vuxna som vill ha stöd att hoppa av ett destruktivt liv, föräldrastöds program samt 48 timmars samtal med unga som begått sitt första brott.
Källa: Stockholms stad