ANNONS

Här är mordutredarna som tar över kalla fall

Mats Pettersson, chef för Kalla fall gruppen. - polis; Cold Case; Kalla fall; polishuset; mord
De äldsta morden förundersökningsledare Mats Petterssons enhet utreder är från 1985.
I Nackavillan som kriminalkommissarie Bo Åström står framför mördades Kurt Hellström 1992.
I Nackavillan som kriminalkommissarie Bo Åström står framför mördades Kurt Hellström 1992.
En dödsskjutning. Ett rånöverfall. Ett misstänkt dödsfall. Ett käkben.
Ännu decennier senare är brotten ouppklarade.
I dag utreds de fyra olösta morden i Nacka av polisens enhet för kalla fall.
ANNONS

Entréporten till polishuset på Kungsholmen är stor och tung. Där bakom huserar enheten för Kalla fall.

Sedan två år tillbaka arbetar mordutredarna med att systematisera samtliga olösta mord som begåtts i Stockholms och Gotlands län sedan 1985.

200 outredda mord

När Lokaltidningen Mitt i Nacka besökte utredarna tidigare i år hade enheten hand om omkring 200 outredda mordfall.

Enhetens fyra poliser jobbar heltid med utredningarna och har hittills hunnit gå igenom 60–70 av dessa ouppklarade mord.

Fyra av de 200 morden har skett i Nacka.

Rånmördad i sin villa

Ett av brotten är mordet på Kurt Hellström, kallad Samlaren, en äldre man som rånmördades i sin villa i Boo 1992.

Polisen har hittills delvis granskat detta fall.

ANNONS

– Det är ett ärende vi har diskuterat och inte är klara med, säger Mats Pettersson, förundersökningsledare på enheten, där vi sitter i ett anonymt konferensrum i polishuset.

Mordutredarna vid polisens enhet för kalla fall läser igenom förundersökningarna sida för sida, ett eller två fall åt gången. Foto: Stefan Källstigen

Ihjälskjuten

Ett annat olöst mord i Nacka är dödsskjutningen av fondmäklaren Dennis D’agostino. Dennis D’agostino sköts ihjäl på en parkering i Alphyddan år 2000. Mats Pettersson säger att de har ”tittat på” fallet men att de för närvarande inte arbetar med det.

– Det finns saker vi kan jobba vidare med, säger Mats Pettersson.

Enheten för Kalla fall tar över mordfall som polisdistrikten i Stockholms och Gotlands län utrett så långt de kan.

Med en särskild utredningsgrupp som kan jobba heltid enbart med kalla fall, och med en systematik som tidigare inte varit given, hoppas polisen lättare kunna lösa de ouppklarade morden.

Jobbar heltid med morden

De fyra mordutredarna är frikopplade från annat polisarbete och kan på heltid ägna sig åt utredningarna. Enda undantaget är om det sker terrorbrott, då får även mordutredarna släppa de kalla fallen.

Hittills har utredarna, åtminstone delvis, kunnat lösa två mord. I ena fallet handlade det om ett kallt fall från 1988. Här ändrade dock domstolen rubriceringen från mord till dråp och den misstänkte friades då preskriptionstiden för dråp hade gått ut.

I det andra fallet, ett mord i gymmiljö på 90-talet, ansåg domstolen att bevisen inte höll och den misstänkte friades.

”Framgång”

Mats Pettersson säger att även om det inte blev fällande dom i någon av utredningarna ser han det som en framgång att brotten togs upp i domstol.

Det är polisens roll att göra en objektiv utredning.

– Det är polisens roll att göra en objektiv utredning. I sig kan jag tycka att vi gjorde ett bra jobb. I bägge fallen har anhöriga fått vissa svar, säger Mats Pettersson.

Fler kalla mord framöver

Mats Pettersson spår att antalet kalla mord kommer att öka i Stockholm, i takt med fler gängrelaterade mord. I gängen råder tystnadens kultur och för att lösa de morden står hoppet till att lojalitetsband så småningom bryts och att vittnen börjar prata.

Själv släpper Mats Pettersson aldrig ett mordfall som han fått på sitt bord, låter han förstå:

Det är någon som tagit sig rätten att beröva livet på en annan människa som betytt något för andra. Den rätten ska inte nån ha.

– Det är någon som tagit sig rätten att beröva livet på en annan människa som betytt något för andra. Den rätten ska inte nån ha. Har man träffat någon som förlorat någon och ser sorgen, det släpper jag aldrig. Det är bara att tänka på alla anhöriga, säger Mats Pettersson.


Fakta

Kalla fall i Nacka

28 januari 1992: Man född 1950 hittas död på en bostadsadress i Boo.

6 april 1992: Kurt Hellström, 71, kallad Samlaren, hittas död i sin bostad i Boo.

27 oktober 2000: Dennis D’agostino, 37, hittas ihjälskjuten på  Alphyddans infartsparkering i Nacka.

30 juni 2005: Ett käkben påträffas på en återvinningsstation i Boo.

Källa: Polisens kalla fall-enhet
Fakta

Vad är kalla fall

Polisens enhet för kalla fall tar över mordfall som de ordinarie polisdistrikten inte kommer längre med.

Polisdistrikten får lämna över utredningarna enligt en viss mall och presentera fallen för kalla fall-enheten.

När i tiden mordet begåtts spelar mindre roll, enheten har ett mordfall som är från 2016 som utreds som ett kallt fall.

Ett kallt mordfall prioriteras från 1 till 3, där 1 bedöms som utredningsbart och 3 läggs åt sidan.

Prio 1-fallen kan handla om att polisdistrikten där mordet begicks inte har hört tillräckligt många vittnen, inte har hört rätt personer, eller att den tekniska bevisningen är oklar. Det kan även handla om detaljer, som att en viss del på en patronhylsa inte har undersökts av teknikerna.

Av de 200 kalla fall-fallen som enheten har på sitt bord är ”ett flertal” prio 1-fall och därmed utredningsbara.

Kalla fall-enheten hade sommaren 2017 gått igenom 70 av de 200 kalla fall som utreds i Stockholms och Gotlands län.

Poliserna utreder ouppklarade mord som begåtts sedan 1985 och framåt.

Fyra poliser jobbar heltid enbart med kalla fall.

Källa: Mats Johansson, förundersökningsledare
ANNONS