Mörka utsikter för väntsal på torg

TUREBERG Planen på att bygga en ny väntsal på busstorget i Sollentuna centrum ser allt mörkare ut. SL har bestämt att man inte vill betala för en ny väntsal, bland annat då man tidigare varit med om att liknande salar brukar bli ”tillhåll” och alltså inte bara användas av bussresenärer.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöparitet vill att kommunen hittar en ny lösning för en väntsal. Till exempel anser de att kiosken på torget, som ska rivas, kan behållas för att byggas ihop med en ny väntsal.