Mörkertal kring sextrakasserier i stadshuset

hand
Var fjärde anställd och politiker i Nacka stadshus svarade på Mitt i:s enkät
Elisabeth Carle, personaldirektör i Nacka kommun
Elisabeth Carle, personaldirektör i Nacka kommun
En manlig kollega som regelbundet drar "gubbsjuka skämt".
Smekningar på rygg och hår.
Men stora flertalet i Nacka stadshus som svarat på Mitt i:s enkät säger sig aldrig ha drabbats av sextrakasserier.
Kommunens personaldirektör tror på ett mörkertal.

Gubbsjuka och smekningar.

Men få säger sig drabbade.

Lokaltidningen Mitt i Nackas enkät skickades till anställda och politiker i Nacka stadshus, totalt 1 068 personer. 251 svar kom in vilket innebär att knappt var fjärde svarade.

Största andel svarande, 66,9 procent, var kvinnor.

En av frågorna Mitt i ställde var om man som anställd eller politiker i Nacka stadshus under de senaste fem åren utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande på sin arbetsplats.

Kan själv ha trakasserat

En av de som svarat tror sig själv ha utsatt andra för trakasserier:

– Det går inte att svara nej på frågan om jag utsatt någon annan. Så jag måste fylla i vet inte.

En annan anställd skriver att en manlig kollega regelbundet drar ”gubbsjuka skämt”.

– Kanske inte sexuella trakasserier-nivå men rätt osmakligt.

Fakta

Så svarade anställda och politiker på Mitt i:s enkät

Enkäten skickades till 1 068 anställda och politiker i Nacka stadshus. 251 svar kom in.

Största andelen svarande, 66,9 procent, var kvinnor.

Mitt i ställde fyra frågor:

Har du någon gång under de senaste fem åren utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande på din arbetsplats i stadshuset?

  • 94,8 procent svarade nej. Övriga svarade ja eller vet ej.

Har du någon gång under de senaste fem åren utsatt någon annan för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande på din arbetsplats i stadshuset?

  • 98,4 svarade nej. 1,6 procent svarade vet inte

Har du någon gång under de senaste fem åren upplevt att en annan anställd rört vid dig på ett olämpligt sätt på din arbetsplats i stadshuset?

  • 96,4 procent svarade nej. 3,6 procent svarade ja eller vet inte.

Upplever du att det finns en strategi för att motverka sexuella trakasserier och sexuellt ofredande i stadshuset?

  • 55,6 procent svarade vet inte. 26,6 procent svarade ja. 17,7 procent svarade nej.

Ytterligare en annan anställd berättar att en kollega som varit väldigt närgången flera gånger sagt att den anställde är ”snygg”, något den anställde upplever mer än som en komplimang.

– Han har sagt att han älskar mig, vilja komma till mitt rum på hotell när vi varit på konferens. Jag har sagt att det han säger till mig är olämpligt och till svar har jag fått att han inte kan rå för sina känslor.

Den här kollegan har enligt den anställde numera slutat sin anställning.

Härskarteknik

Fler exempel: en anställd berättar att en medarbetare brukar lägga sina händer på den anställdes rygg och axeln och ”lägger huvudet på sned” när de ska prata. Den anställde upplever det mer som härskarteknik än sexuella trakasserier.

– Men det är alltid i situationer när beröring är helt onödig.

En annan anställd påpekar att Mitt i:s enkät enbart berör fysiska trakasserier:

– Utöver detta finns det psykiska med olämpliga kommentarer, härskartekniker, nedvärderande, raljerande, mer subtila sätt att få en person att känna sig mindre värd pga sitt kön. Detta är även något stadshuset behöver jobba mer med. Normer, värden, problematiseringar av genus och kön.

Känner inte till strategi

Flertalet av de som svarat, 55,6 procent, säger sig inte känna till om det finns en strategi för att motverka sexuella trakasserier och sexuellt ofredande i stadshuset.

– Jag har aldrig upplevt frågan som ett ämne. Finns det en strategi så är jag ovetande om den, och strategin funkar i så fall perfekt, verkar det som.

En annan anställd:

– Det är inget som har diskuterats på min arbetsplats.

Vet om hjälp

Andra säger sig känna till strategin:

– Man kan kontakta personalstöd om man behöver hjälp, skriver en anställd.

En annan person säger att strategin ”finns med som fråga vid tex medarbetarsamtal.”

Elisabeth Carle, personaldirektör i Nacka kommun, säger i en kommentar att Mitt i:s enkät visar på ett behov av att öka kunskapen om hur Nacka kommun som arbetsgivare arbetar med de här frågorna:

En låg frekvens av anmälningar behöver inte betyda att problem inte finns

– Vi är medvetna om att det här är frågor som omgärdas av en tystnadskultur och skamkänslor, vilket inte minst den senaste tidens metoo-upprop har visat. En låg frekvens av anmälningar behöver inte betyda att problem inte finns, säger Elisabeth Carle.

Fakta

Så jobbar Nacka kommun mot sextrakasserier

Nacka kommun har riktlinjer och rutiner för att motverka sexuella trakasserier och andra beteenden som inte är önskvärda på arbetsplatserna.

I en årlig medarbetarundersökning följer kommunen upp detta.

Senaste medarbetarundersökningen i höstas besvarades av 94 procent av alla anställda i Nacka stadshus. Två anställda svarade att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier under året. I båda fallen hade trakasserierna upphört.

Källa: Nacka kommun