Mormonkapellets framtid är hotad

Nya mormonkyrkan i Handen äventyras.

Grannar menar att kapellet blir för stort – och länsstyrelsen väntas inte fatta beslut förrän efter sommaren.

Bygget skulle påbörjas i sommar.

Den långa processen med ett nytt mormonkapell mittemot Handens bussgarage försenas.

Först tog det längre tid än kommunen trott för ­mormonkyrkan att söka bygglov – och nu överklagar de närmaste grannarna.

Kapellet på 1 000 kvadratmeter blir mer likt en kyrka än ett kapell och besökarna kommer att ge en alltför kraftigt ökad trafik i området, menar man.

Ett bakslag för kyrkan – som menar att man är trångbodda vid templet i Västerhaninge och hade planerat att sätta spaden i marken i sommar.

– Det är klart att det finns en oro nu när det överklagats. Vi försöker vara så tillmötesgående vi kan mot grannarna och jobbar kontinuerligt med dem. Vi vill komma i gång så fort som möjligt med bygget, säger lokala ledaren Marcus Karlsson.

Clara Ljunggren på länsstyrelsen är den som nu ska beakta synpunkterna.

– Vi kan komma med ett beslut i början av augusti, helst före, men det kan också dröja till hösten, säger hon.

Mellan 320 och 340 personer väntas få plats i kapellet, som utöver kyrkverksamhet ska inhysa klassrum, kök och kulturhall.

Man ska även kunna spela innebandy i lokalerna. På fastigheten intill ska en parkeringsplats för 50 bilar byggas.

Torbjörn Åhlander på Iller­vägen är en av grannarna som klagat.

– Hela området drabbas om besökarna åker via villaområdet för att ­komma till kapellet. Men ­kommunen har ignorerat våra synpunkter. Från början ­pratade kyrkan om en villaliknande samlingslokal. Nu har det nästan vuxit till en ­kyrkbyggnad och kyrkan har inte tagit åt sig någonting av vad vi sagt, säger han.

Mormonkyrkan ­arrenderar, enligt avtalet från 2012, marken fram tills att bygglovet är klart.

Först då sker försäljningen av marken som är uppdelad på två fastigheter.

Den ena står det i dag en villa på, som ska rivas till förmån för kapellet, och den andra fastigheten är en skogsdunge där det tidigare stått ett hus.

Kommunen säljer de 4 000 kvadratmetrarna för 2,5 miljoner kronor, 625 kronor per kvadratmeter.