Försäljningen av gymnasiet står fast

TIBBLE EU-kommissionen tänker inte granska försäljningen av Tibble gymnasium. Avknoppningen av gymnasiet och åtta olika verksamheter i Stockholm anmäldes för tre år sedan till EU.

Anmälarna ansåg att personalen bara betalat för begagnade datorer och möbler. Det innebar att de betalat en summa som låg långt under marknadspriset. Motiveringen till EU:s avslag var att avknoppningarna inte haft tillräckligt stor påverkan på EU:s inre marknad.