Hett möte om Lövsta värmeverk

Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren.
Det var ett välbesökt samrådsmöte på onsdagskvällen om Lövsta värmeverk.
Få frågor väcker så starka känslor i Hässelby med omgivning som planerna på ett nytt värmeverk på förorenad mark i Lövsta. På onsdagskvällen hölls ett samrådsmöte om byggplanerna - och massor av människor hade kommit för att lufta sin kritik.

Flera hundra personer hade tagit sig till Vällingby teater för att informera sig om och diskutera planerna, som redan väckt kraftiga reaktioner.

Många Hässelbybor blev bestörta när det i höstas blev känt att Stockholm Exergi i samband med bygget av det nya värmeverket planerar att bygga en stor betongkaj parallellt med stranden, något som skulle innebära dels att Lövsta båtsällskap inte kan vara kvar, dels att det populära Lövstabadet försvinner.

Men kritiken gäller även risken för att bygget ska påverka dricksvattnet, eftersom sedimentet i sjöbotten utanför är förgiftad. Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningar.

– Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt, har Ingemar Cato, professor emeritus i marin geologi, sagt.

Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren. Illustration: Liljewall Arkitekter

Tanken är att det nya värmeverket i Lövsta ska ersätta Hässelbyverket vid Hässelby strand, som ska avvecklas och ersättas av bostäder. Lövstaverket behövs också då staden planerar att stänga kolkraftverket i Värtan 2022.

Mötet inleddes vid 18-tiden och väntades pågå till 21.

Ett mer utförligt referat av mötet kommer i morgon på mitti.se.