Möte om bygge på macktomten

DJURSHOLM Kommunstyrelsen har beslutat påbörja en markanvisningstävling som ska leda till bebyggelse på den före detta bensinmackstomten vid Djursholms torg.

Ett informationsmöte om nybyggnationen på tomten kommer därför att äga rum på Djursholms bibliotek torsdagen den 6 december klockan 18.

Vid mötet kan mötesdeltagarna ställa frågor och lämna synpunkter.