Möte om framtidens äldreomsorg

Brukare ska få mer inflytande över sin hemtjänst.

Och stadens trygghetsboenden ska få aktivitetscentrum.

Det är två av nyheterna som presenteras när Torun Boucher (V), ordförande i äldrenämnden, besöker Farsta i morgon tisdag.

Det är Vänsterpartiet i Farsta som i morgon klockan 18.30 arrangerar öppet möte om framtidens äldreomsorg. Platsen är Aktivitetshuset Tuben där Torun Boucher (V), ordförande i äldrenämnden, kommer att berätta om aktuella förändringar på äldreområdet.

– Dels handlar det om hemtjänstutredningen och de utvecklingsprojekt som pågår där. I några stadsdelar provar vi just nu ett arbetssätt där anställda i den kommunala hemtjänsten tillsammans med brukarna själva lägger upp arbetet. Målet är att få en hemtjänst som är ramstyrd i stället för minutstyrd, säger Torun Boucher.

Vad innebär det i praktiken?

– Det innebär att i stället för till exempel 15 minuter för dusch och 10 minuter för frukost lägger man upp en ramtid där brukaren får mer inflytande över innehållet i omsorgen.

Modellen provas just nu på försök i Bromma, Hässelby-Vällingby och Kungsholmen och ska införas i hela staden under 2017.

– Vi kommer också ta fram ett nytt förfrågningsunderlag där vi stärker kraven på hemtjänstföretagen. Vi vill få mer ordning och reda på en marknad som har blivit lite vilda västern, säger Torun Boucher.

I morgon klubbas också en delrapport i stadens äldreboendeutredning. Där föreslås en utveckling av stadens trygghetsboenden.

– Idag finns boendeformer som vård- och omsorgsboende och servicehus, som är ganska vårdtunga, och så finns det trygghetsboenden.

– Men för de som befinner sig mittemellan saknas vettiga alternativ. Därför vill vi införa aktivitetscentrum på stadens trygghetsboenden, som en sorts daglig verksamhet, säger Torun Boucher.

Även detta är tänkt att ske successvt med start 2017.