ANNONS

Möten som ska stärka barn

ANNONS

RINKEBY-KISTA Nu erbjuder Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen föräldraträffar som de kallar ABC. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan dem och föräldrarna.

ABC står för Alla Barn i Centrum och är gruppträffar för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Gruppen kommer att bestå av upp till 10 föräldrar.

23 februari kommer första informationsträffen att hållas i Järvasalen i Kista. Därefter kommer två föräldragrupper att starta som träffas vid fyra tillfällen under mars till maj.