Mötesplats för hemlösa flyttas

En av de största mötesplatserna för hemlösa, Ny gemenskap, tvingas lämna Kammakargatan.

I stället ska besökarna hänvisas till Västberga. Frågan är dock om någon kommer att ta sig dit.

Nästan varje dag under fyra års tid har Thomas Ljungberg kommit till Ny gemenskap för en kopp kaffe, lunch eller som den här morgonen för att äta en tallrik med gröt till frukost.

Tidigare jobbade han på Ericsson och som busschaufför, men berättar att ­livet rasade när hans mamma gick bort och när minnen från barndomen väcktes till liv.

– Då rasade också mitt intresse för ekonomin och för att betala hyran, säger Thomas Ljungberg, som har varit hemlös i drygt tio år.

I dag har han en försökslägenhet men har under en period bott på Ny gemenskaps korttidsboende ett par våningar upp i huset. En tid som Thomas Ljungberg beskriver som helt avgörande i sitt liv.

– Jag är så glad att det här stället finns. Det behövs verkligen. Jag tror att det är väldigt synd att det flyttar till Västberga. Hur ska de som saknar ett SL-kort ta sig ut dit?

Att Ny gemenskap efter drygt 40 år i Vasastan flyttar beror på att ägaren av huset, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, vill bygga studentbostäder i fastigheten. Efter flytten i september är Frälsningsarméns center i Hornstull den enda större mötesplatsen som är öppen för alla hemlösa i innerstan.

Det oroar Magnus Helmner, som arbetar på Ny gemenskap och som startat ett upprop för fler mötesplatser för hemlösa i city.

– Det är alltid i city som de hemlösa rör sig. Det kommer att bli mer folk ute på gator och torg som inte mår bra och oron och kriminaliteten i stan kan öka. Många hemlösa har inte ro att åka till Västberga. De är på en ständig resa inne i Stockholms centrum, säger han.

Förra året levde 4 059 personer i Stockholm i hemlöshet, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

När samma mätning gjordes år 2005 räknades 3860 personer som hemlösa.

De två mätningarna är dock inte helt jämförbara eftersom definitionen av hemlöshet breddats sedan 2005.

I den senare kartläggningen har det förtydligats att även personer som till exempel bor i försökslägenheter räknas som hemlösa.

Samtidigt är en växande grupp hemlösa, EU-medborgare och papperslösa, helt osynliga i statistiken. Enligt frivilligorganisationer och stadens socialtjänst lever uppskattningsvis 200–300 hemlösa EU-medborgare i Stockholm.

Hur stor mörkertalet är vet ingen.

– Vi ser allt fler hemlösa i innerstan. Trycket på Frälsningsarmén kommer att bli otroligt högt. När det gäller lokaler så behöver den frivilliga sektorn stöd från kommunen och fastighetsägarna. Vi är ingen kraftfull aktör, säger Magnus Helmner.

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) säger att samtal förs med frivilligorganisationerna för att se till att behovet av dagverksamhet ska kunna täckas när Ny gemenskap flyttat.

– Det är en tuff utmaning för oss att få loss lokaler centralt men vår ambition är att flera nya mindre mötesplatser ska kunna öppnas. Vi ser nu över var det finns lokaler som skulle kunna inrymma den typen av verksamhet, säger Anna König Jerlmyr.

”För mig handlar det här stället mycket om vänskapen och en känsla av samhörighet. Här är det ingen som blänger snett på en” säger Thomas Ljungberg.

Fakta

4 000 hemlösa

Förra året levde 4 059 i Stockholm i hemlöshet. Av dem var drygt 850 akut hemlösa och bodde på akutboenden, härbergen eller sov utomhus. Som hemlösa räknades också personer som saknade egen bostad och som till exempel bodde tillfälligt på behandlingsenheter, stödboenden eller i träningslägenheter.

Källa: Socialstyrelsen