Mötesplats för unga ses över i Ursvik

Ursvik.
Ursvik.
Barnfamiljstäta Stora Ursvik behöver en fritidsgård, anser flera boende.

Barnfamiljstäta Stora Ursvik saknar aktiviteter för barn och ungdomar, anser flera boende. Fyra medborgarförslag om att öppna en fritidsgård i stadsdelen har skickats in sedan i höstas.

”Vi som bott längst har nu bott 9-10 år och våra barn är äldre varför det nu finns ett stort behov av att uppbringa en fritidsgård dit äldre barn och ungdomar kan vara på fritiden. En fritidsgård att träffa kompisar, spela spel, idrotta, baka eller andra aktiviteter”, skriver en mamma till kommunen.

Förra veckan togs frågan upp i kultur- och fritidsnämnden. I svaret framgår att kommunen planerar för lokal service i Ursvik och att en mötesplats för ungdomar i området undersöks som en del i det. Någon tidsplan nämns inte. Tillsvidare hänvisas Ursviks unga till nyutbyggda fritidsgården Fritiden i Hallonbergen, Hundra74:an i Rissne och Stationen i Ängskolan.