Mötesplatser blir HBTQ-certifierade

Huddinge kommuns mötesplatser för unga ska bli HBTQ-certifierade. Certifieringen innebär att de ska arbeta normkritiskt.

HBTQ-certifieringen innebär att mötesplatserna ska möta alla som individer oavsett exempelvis kön, sexuell läggning eller könsidentitet. HBTQ ska numera finnas som en stående punkt på personalmötena där alla enheter arbetar med gemensamma frågor för att säkerställa kvalitén.

Certifieringen delas ut av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter) och det krävs att 95 procent av all personal deltar i en utbildning.

Ungdomsverksamheter i Huddinge som deltagit på utbildningen och som blir certifierade är Huset, Utsälje ungdom, Torpet ungdom, Café Krut, Torget, Slussen 142, Rockville, Fältverksamheten Skogås/Trångsund, Vårby ungdom, Ungzon Flempan och Ungzon Panncentralen.