De motiverar unga vuxna utan jobb

Ungdomkonsulenter Vällingby
Ungdomskonsulenterna Mohamed Abukar och Nadira Mohamed Ogal i Vällingby.
Ungefär 500 unga vuxna i Hässelby-Vällingby står helt utanför arbetsmarknaden.
Ungdomskonsulenterna Nadira Mohamed Ogal och Mohamed Abukar jobbar för att fånga upp dem.

I hela Stockholms stad står ungefär 7 000 unga mellan 20-29 år helt utanför arbetsmarknaden. De har vare sig jobb, studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen. De får heller ingen ersättning.

I Hässelby-Vällingby är siffran ungefär 500.

Vi planerar att starta ett samarbete med Öppna förskolan.

Mohamed Abukar

Projekt i Stockholm

I Stockholms stad finns projektet Suvas, som med finansiellt stöd från Europeiska socialfonden jobbar för att hitta nya metoder för att nå ut till den här gruppen och motivera dem till antingen jobb eller studier.

– Vi söker upp unga vuxna som är långt ifrån arbetsmarknaden, säger Nadira Mohamed Ogal, ungdomskonsultent på Jobbtorg Vällingby, som jobbar med projektet.

Söker upp unga vuxna

Den uppsökande verksamheten innebär att ungdomskonsulenterna jobbar för att hitta de unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden på andra ställen än de traditionella.

– Vi söker upp dem på olika ställen, bland annat via sociala medier, anhöriga och organisationer som vi samarbetar med, säger Nadira Mohamed Ogal.

– Vi försöker vara där man träffar unga vuxnaså att vi kan prata med dem och berätta vad vi gör.

Det är viktigt att de inte känner någon press.

Nadira Mohamed

Vill nå fler kvinnor

De letar hela tiden efter nya samarbeten och nya vägar att nå de unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Enligt statistiken är en stor del av dem kvinnor, och de är därför en av de grupper man fokuserar extra mycket på att hitta.

– Kvinnor är svåra att nå ut till, men vi planerar att starta ett samarbete med Öppna förskolan eftersom det finns mammor som är utan sysselsättning både före och efter föräldraledigheten, säger Mohamed Abukar.

Jobbar med motivation

Ungdomskonsulenterna jobbar sedan, tillsammans med coacherna på Jobbtorget, för att motivera de unga vuxna till att antingen börja studera eller söka jobb. De får hjälp med motivation, stöd av en coach och studie- och yrkesvägledning, hjälp att skriva en CV och ta del av olika insatser för unga vuxna.

– Vi börjar med ett samtal där vi pratar om läget, och vad de gjort innan. Sedan behöver vissa mer motivation, andra behöver bara en knuff för att komma igång, så det är lite från person till person, säger Mohamed Abukar.

– Ja, det är viktigt att de inte känner någon press. Alla har olika startsträckor, säger Nadira Mohamed Ogal.

– Många av dem som kommer in har inte jobbat eller studera på ett bra tag.

Jobbtorg unga anordnar också inspirationskvällar i Vällingby. Nästa inspirationskväll är Studieinspo den 21 februari, för den som är sugen på att börja plugga.

Fakta

Jobbtorg i Stockholm

Det finns fyra Jobbtorg i Stockholms stad som riktar sig till unga upp till 29 år. Varje Jobbtorg har drop-in en gång i veckan då man kan komma utan att ha bokat tid. 

Alla stadens ungdomskonsulenter kan nås via jobbtorgunga@stockholm.se / 08-508 46 400.

Jobbtorg unga tar även emot personer mellan 16 och 19 år som inte går i skolan. Mer info finns på här

Källa: Jobbtorg