motorcyklar får inte köra i bussfilen på E18

NORRORT Motorcyklister kommer inte att få köra i bussfilerna på E18 mot Täby och i resten av norra länsdelen. Det står klart efter att länsstyrelsen avslagit en begäran från intresseorganisationen Sveriges Motorcyklister (SMC). SMC hävdar att både trafiksäkerhet och framkomlighet skulle förbättras. Länsstyrelsen anser att filen ska användas endast av bussar och annan trafik som kompletterar linjetrafiken.