Motorgården kan bli p-plats

Skärsätra Entreprenören som drar ledningar inför bygget av Aga-depån vill låna tomten där restaurangen Max ska byggas. De vill använda den mellan april och september som parkering.

Barackerna på den gamla motorgården skulle därför rivas ganska snart, vilket bara kommer att underlätta för Max när det är dags för dem att bygga. Detta skriver Lidingö stads planhandläggare i en mejlkonversation med bland annat Max.