Rödgrönt motstånd mot rivningar på Stureplan

Stureplan.
Stureplan.
Den rödgröna majoriteten i kulturnämndens kulturmiljöutskott vänder sig mot rivningarna vid Stureplan. Flera hus måste bevaras för att projektet ska kunna genomföras enligt S, V och MP.

Det är i ett svar till kulturförvaltningen som S, V och MP nu vänder sig mot delar av planerna vid Stureplan och kvarteret Sperlingens backe. Förslaget i dess nuvarande form innebär att flera byggnader rivs.

Kulturmiljöutskottets rödgröna majoritet är inte emot alla rivningar – till exempel tycker man att Freys flyglar kan försvinna. Men man är emot att Bångska palatsets flyglar rivs och att parkeringshuset mot Grev Turegatan rivs.

”Genom att minska omfattningen av de nu mycket omfattande rivningarna och tillbyggnaderna blir störningstiden kortare och på så sätt bättre för alla besökande kunder och näringsidkare”, skriver bland annat utskottets ordförande Eleonore Eriksson (S).

Tidsplanen är att stadsbyggnadskontoret tar upp ärendet i september och att ett nytt planförslag går på granskning under höst/vinter.